MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 637, Droga wojewódzka nr 801 > Odpowiedź Dyrektora Z. Ostrowskiego – każda umowa oddzielnie, a nawet wszystkie razem.

Odpowiedź Dyrektora Z. Ostrowskiego – każda umowa oddzielnie, a nawet wszystkie razem.

2011

W dniu 15 marca 2011r otrzymaliśmy od Dyrektora Zbigniewa Ostrowskiego odpowiedź z nader „zabawnym i pokrętnym” tłumaczeniem powodów dla których w ramach niektórych umów decyzję ZRiD to my jako wykonawca powinniśmy pozyskiwać w imieniu MZDW (zgodnie z umową), a w niektórych MZDW chce składać wniosek osobiście (co wiązało się z bezpodstawnym i niezgodnym z umową wstrzymaniem nam wypłaty należności za wykonaną dokumentację projektowa i podziały działek). O ile MZDW zgodnie z umową mogło zrezygnować z części prac projektowych objętych umową, o tyle bez stosownego aneksu nie mogło uzależniać odbioru wykonanych przez nas prac projektowych od uzyskania przez siebie ostatecznej decyzji. Fakt, iż w przypadku kiedy nie posiadaliśmy stosownego pełnomocnictwa MZDW do uzyskania decyzji powodował, iż nie mieliśmy żadnego wpływu na czas wydawania przez właściwy organ decyzji ZRiD, która to  decyzja mogła być wydawana dosłownie miesiącami (czego mieliśmy dowód przy innych umowach) a to oddalało wciąż potencjalny termin uzyskania przez nas wynagrodzenia za wykonane prace.


Tym jednak MZDW wydawało się kompletnie nie przejmować. Wiedząc, iż również te projekty „‚wypadły” z planu budżetowego, nikomu nie zależało na szybkim uzyskaniu decyzji ZRiD, a co za tym idzie – wypłacie odszkodowań za podzielone grunty i budowie dróg na które nie było już pieniędzy.

 

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.