MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 637 > MZDW – podtrzymujemy swoje stanowisko.

MZDW – podtrzymujemy swoje stanowisko.

2012

W ostatnim piśmie jakie w ramach umowy zostało przesłane, było pismo MZDW które bez uzasadnienia podtrzymało swoje dotychczas prezentowane stanowisko, iż pomimo że rozwiązanie umowy nastąpiło z winy MZDW (jako wykazanego braku współpracy strony w realizacji umowy) to wykonawca (czyt. nasze biuro) zobowiązane jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto jak i zwrotu wynagrodzenia za wykonane dotychczas, przekazane i odebrane jako wykonane zgodnie z umową, prace projektowe.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.