Archiwum dla Październik, 2011

Raport za m-c. X.2011r.

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc październik 2011r.

Wniosek do decyzji wydawanej przez MZDW – zweryfikowany.

2011 Brak komentarzy

W dniu 21.10.2011r. przekazliśmy do MZDW opinię wykonaną przez nas „za urzędników” tego urzędu, stanowiącą element składowy postępowania administracyjnego do którego przeprowadzenia powołane jest w swoim statucie właśnie MZDW.

Wystąpienie do UM DNiI o kolejną opinię – siódmą z kolei.

2011 Brak komentarzy

Wystąpiliśmy zgodnie z wymogiem postawionym przez MZDW o kolejną opinię DNiI UM – teraz w zakresie nowych projektów obiektów mostowych. Wykazujemy, iż taką opinię już uzyskaliśmy  praktycznie 2 lata wcześniej – ale MZDW wymaga ponownej opinii.

Wniosek MZDW o wydanie decyzji ZRiD – po raz kolejny bez rozpoznania

2011 Brak komentarzy

I po raz kolejny Specjalista Krzysztof Ismonowicz złożył wniosek niekompletny i po raz kolejny Urząd Wojewódzki pozostawił sprawę bez rozpatrzenia. Jak się dowiadujemy z pisma do wniosku nie dołączono wszystkich wypisów z ewidencji gruntów do których to pozyskania zobowiązało się MZDW (notabene niezgodnie z obowiązującą tzw. spec-ustawą). Oczywiście „najlepszy” Specjalista K. Ismonowicz nie miał zamiaru rzetelnie przygotwać przedmiotowego wniosku i nie chciało mu się sprawdzić, że w tzw. między czasie (kiedy przygotowywał owy wniosek – a to już ponad 10 miesięcy) sytuacja z działkami w pasie DW631 uległa licznym zmianom i to właśnie staraniem i na wniosek MZDW !!!

Wystąpienie o opinię gmin w sprawie obiektów mostowych.

2011 Brak komentarzy

Zgodnie z wymogiem stawianym przez MZDW (a warunkującym wydanie uzgodnienia projektów nowych obiektów mostowych) wystąpiliśmy z wnioskiem do Urzędów Gmin z prośbą o wydanie opinii ws. projektowanych mostów.


Przyznać muszę, że nie jest mi znana podstawa prawna ani też zapis w SIWZ (oprócz tego który spreparował w ostatnim piśmie MZDW) na mocy którego Wójtowie powinni / mogliby / mają ku temu stosowne kompetencje, aby opiniować projekty w zakresie konstrukcji obiektów mostowych??

 

 

 

Kolejna weryfikacja wniosku o wydanie decyzji – za MZDW.

2011 Brak komentarzy

Należy szybko załatwić sprawę za MZDW, bo przecież jak zauważa Zamawiajacy – obowiązują go terminy KPA. Szkoda że takiego pośpiechu MZDW nie wykazywało w stosunku do współpracy z naszym biurem…

Oryginał wniosku o wydanie decyzji przez MZDW – znowu w naszych rękach!!

 

 

 

 

 

Wypożyczenie projektów arch. -budowlanych oraz Projektu Zagospodarowania Terenu.

2011 Brak komentarzy

W dniu 10.10.2011r. wystąpiliśmy do MZDW z prośbą o wypożyczenie dokumentacji projektowej celem naniesienia zmian wynikających z opracowania nowych projektów obiektów mostowych.

 

 

 

 

 

 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień dot. projektu obiektu mostowych.

2011 Brak komentarzy

W dniu 10.10.2011r. otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek dot. uzgodnienia obiektów mostowych – w oparciu o rzekomą opinię konsultanta branży mostowej (cokolwiek to znaczy). Na wstępie po raz kolejny MZDW podkreśliło, iż uzgodnienie o które wnioskujemy nie jest wymagane (dalej „tępo” nie przyjmując do wiadomości, że w wymaganej przez SIWZ opinii UM DNiI którą uzyskaliśmy – nałożono na nas taki obowiązek) ale zrobiono nam przysługę i „sprawdzono” przedłożony projekt, do którego należy przedłożyć kolejne wyjaśnienia i kolejne „uzupełnienia”.

Po lekturze treści uwag zawartych w piśmie MZDW, dalece zastanawiającym pozostawały dla nas kompetencje i doświadczenie „tajemniczego konsultanta” branży mostowej. Nie pozostało nam nic innego, jak pisać kolejne wyjaśnienia.

 

Odpowiedź na pismo MZDW.

2011 Brak komentarzy

Postanowiliśmy powalczyć z „krótką pamięcią” Pan K. Ismonowicza oraz pozostałych decydentów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ponownie wykładając im „kawę na ławę”, podpierając się numerami i datami pism autorstwa tych samych, nie omylnych urzędników, aby wyegzekwować wcześniej przyznane nam, a niezbędne 2 miesiące dodatkowego czasu „bez kar umownych”.


Ciekawym jest fakt, iż dla urzędników MZDW nie ma żadnych ram czasowych, żadnych wyznaczonych terminów, a te które są wyznaczane przez nich samych, zawsze pozostają przez nich niedotrzymane (co widać po lekturze załączonych do bloga pism). Sęk w tym – że MZDW w Warszawie nigdy, żadnych kar nikomu nie zapłaciło i nie zapłaci…. urzędnik taki, zawsze pozostanie bezkarny, możemy tylko wierzyć, że życie samo zweryfikuje działania takich „egzemplarzy”.

 

3 miesiące bez „echa” – prośba do MZDW o informacje …

2011 Brak komentarzy

Z uwagi na kompletny brak informacji ze strony Zamawiającego (MZDW w Warszawie) od przeszło 3 miesięcy, zwróciliśmy się do MZDW z prośbą udzielenie informacji jakie kroki są podejmowane przez urzędników tego organu w związku z koniecznością złożenia nowego wniosku o wydanie decyzji ZRiD?