Archiwum dla Wrzesień, 2011

Raport za m-c IX.2011r

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc wrzesień 2011r.

MZDW po 6 miesiącach składa kolejny wniosek o wydanie decyzji ZRiD

2011 Brak komentarzy

Ponad 6 miesięcy zajęło Specjaliście Krzysztofowi Ismonowiczowi poprawienie wniosku o wydanie decyzji ZRiD , który sam sformułował w marcu 2011r. Nic tak nas nie wyprowadzało z równowagi jak fakt, iż wypłatę naszego wynagrodzenia za wykonane opracowania – MZDW bezprawnie uzależniało od uzyskania decyzji ZRiD do której wniosku nie potrafiło poprawnie przygotować. Tak jak po raz kolejny w tym przypadku – Specjalista Krzysztof Ismonowicz powypisywał w piśmie cały „stek” wyimaginowanych farmazonów, które jak się okazało w ciagu jednego dnia wyjaśniliśmy bezpośrednio w Urzędzie Wojewódzkim i które wcale rzekomymi (w oczach Specjalisty MZDW) brakami czy wadami nie były.

 

 

Do uzgodnienia projektów obiektów mostowych MZDW powołuje konsultanta.

2011 Brak komentarzy

Po 3 – miesiącach oczekiwania na stanowisko Zamawiającego i kilku dodatkowych monitach dowiadujemy się, że MZDW postanowiło skorzystać z pomocy niezależnego konsultanta w sprawie uzgodnienia obiektów mostowych. Jednocześnie pouczono nas, iż MZDW nie obowiązują terminy KPA więc nie istnieje żadnen wyznaczony okres czasu na wydanie uzgodnienia czy tez opinii przez MZDW! W związku z powyższym, MZDW nie życzy sobie ponagleń czy też upomnień w tej kwestii zaznaczając przy tym, że to wykonawca (czyli nasze biuro) pozostaje w zwłoce – za co będzie musiał zapłacić kary umowne.


Niesamowita hipokryzja w wydaniu Dyrektora MZDW Mariusza Kozery – ale przecież papier urzędowy przyjmie wszystko.

 

Jak zadrwić sobie z Wykonawcy – szkoła „gnojenia” wg. MZDW.

2011 Brak komentarzy

MZDW postanowiło udowodnić nam – jak można pokazać stronie umowy „kto tu rządzi”!. Po 10 dniach nie robienia nic w sprawie otrzymanych, a uzyskanych przez nas decyzji pozwolenia wodno-prawnego, w piątek 16.09.2011r o godz. 14.34 otrzymaliśmy zarówno e-mail jak i fax wzywający nas do dostarczenia do pok. 203 tego samego dnia w godz. pracy urzędu (czyli do godz. 15.30) wszelkich dokumentów dot. uzyskanych decyzji administracyjnych, gdyż MZDW zamierza złożyć odwołanie!!!! Jak można być tak bezczelnym i wyznaczać wykonawcy zamówienia godzinny termin na dostarczenie „w zębach” wybranych materiałów argumentując to koniecznością złożenia odwołania??!! Co ci urzędnicy robili przez ostatnie 2 tygodnie???

 

Zarzut zawarty w piśmie o nie wykazaniu przez nas faktu wystąpienia o wydanie niniejszych decyzji był prawdziwy i celowy. Z obawy, że MZDW będzie chciało podjąć wszelkie kroki, aby uniemożliwić nam uzyskanie tych decyzji, a tym samym sprowokować sytuację do odstąpienia od umowy z naszej winy, zdecydowaliśmy się podejmować działania „w ukryciu” przed MZDW. Mieliśmy już pewność, że z pośród dwóch stron zawartej umowy na wykonanie zamówienia publicznego – tylko my bylismy zainteresowani, aby umowę tę zakończyć i uzyskać należne wynagrodzenie. MZDW pomimo, iż było Inwestorem przedsięwzięcia to z uwagi na brak środków finansowych na jego realizację – było zainteresowane wyłącznie zerwaniem umowy z winy wykonawcy i pozbyciem się problematycznego tematu.

Materiały pomimo absurdalnego wprost wezwania MZDW – dostarczyliśmy.

 

 

Ponaglenie MZDW – 67 dni braku odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie nowych projektów obiektów mostowych.

2011 Brak komentarzy

Pomimo, iż opracowaliśmy nowe projekty obiektów mostowych w kl. tech. A (czego najprawdopodobniej MZDW się nie spodziewało) i przedłożyliśmy je do uzgodnienia w dniu 07.07.2010r. – MZDW nie miało zamiaru zająć stanowiska w sprawie. po 67 dniach zwłoki ponagliliśmy MZDW w kwestii uzgodnienia.

Zmiana osoby upoważnionej ze strony MZDW.

2011 Brak komentarzy

O zmianie osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji z ramienia MZDW zostaliśmy poinformowani dwukrotnie, zupełnie odrębnymi pismami i o rożnych numerach kancelaryjnych. Najwidoczniej Zamawiającemu bardzo zależało aby ten fakt dobrze „do nas dotarł”.

 

 

 

 

 

Przekazanie decyzji wodno-prawnych do MZDW.

2011 Brak komentarzy

Pomimo, iż MZDW otrzymało do wiadomości treść uzyskanych przez nasze biuro decyzji pozwolenia wodno-prawnego, dodatkowo w dniu 06.05.2011r. przekazaliśmy do Zamawiającego (zgodnie z SIWZ) kopie uzyskanych decyzji.

Raport za m-c VIII.2011r.

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc sierpień 2011r.

Raport za m-c. VIII.2011r.

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc sierpień 2011r.

Decyzje administracyjne pozwolenia wodno-prawnego.

2011 Brak komentarzy

W dniu 05.09.2011r. otrzymaliśmy pozwolenia wodno-prawne dla mostów na rzece Promnik i Wilga.