Archiwum dla Czerwiec, 2013

Odpowiedź na pismo MZDW

2013 Brak komentarzy

Stosowne wyjaśnienia złożyliśmy jak zwykle w terminie.

MZDW …uprzejmie informuje, co następuje…

2013 Brak komentarzy

Po 11 miesiącach otrzymaliśmy pismo, prawie pisane wierszem (stąd też rozpoznajemy pióro Specjalisty Krzysztofa Ismonowicza) w którym nawiązując do nazwy zadania zawartej jak czytamy cyt: „…w (jego) komparycji…” odnajdujemy wezwanie do „pilnego wyjaśnienia” projektu podziału działki, który nie dość, że przekazaliśmy 2 lata wcześniej do MZDW, to samo MZDW uzgodniło ten podział ponad 2,5 roku wcześniej….

Chyba Specjalista Krzysztof Ismonowicz zapomniał, że temat ten w ogóle prowadził …. ale nie zapomniał wyznaczyć nam 4 dniowy termin na odpowiedź. On sam natomiast odpowiadał nam jedyne 343 dni i bynajmniej nic dziwnego w tym nie zauważył ….

Wypisy z ewidencji gruntów.

2013 Brak komentarzy

MZDW w Warszawie pozostawało „głuche” na wszelkie argumenty jak i na własne stanowiska w poprzednich pismach swojego autorstwa. Zmuszeni sytuacją i ponad dwuletnim brakiem wynagrodzenia za wykonane prace projektowe, chcąc jak najszybciej uzyskać decyzję ZRiD i należne wynagrodzenie, po raz kolejny za własne pieniądze kupiliśmy komplet wypisów z ewidencji gruntów.


Po raz kolejny pragniemy zaznaczyć, że MZDW otrzymuje takie wypisy w ciągu 7 dni bezpłatnie jako jednostka samorządowa. Nas natomiast „zmuszono” do ich zakupu po raz kolejny pomimo, iż jak twierdzi sam Zamawiający, ich dołączenie do wniosku nie jest  wymagane ustawą!!!!

 

Raport za m-ce VII.2012r – V.2013r

2013 Brak komentarzy

Przez ten cały okres MZDW nie zrobiło nic, mało tego minął kolejny rok od przekazania wykonanej przez nas dokumentacji, a nie my otrzymaliśmy ani należnego wynagrodzenia ani żadnej informacji w sprawie działań MZDW i samego Specjalisty Krzysztofa Ismonowicza.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRiD.

2013 Brak komentarzy

W dniu 03 czerwca 2013 r. – więc po 4 latach od przekazania kompletnej dokumentacji projektowej MZDW w Warszawie uzyskało decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla projektowanego przez nas odcinka drogi wojewódzkiej nr 728. W treści decyzji wymienieni zostali autorzy (projektanci) dokumentacji projektowej.