Archiwum dla Wrzesień, 2008

DNiI UM – wniosek o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w fazie koncepcji.

2008 Brak komentarzy

W dniu 19.09.2008r wystąpiliśmy do DNiI Urzędu Marszałkowskiego o wydanie uzgodnienia dla projektowanych rozwiązań w fazie koncepcji.

1-sza Rada Techniczna

2008 Brak komentarzy

Otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie na organizowaną pierwszą Radę Techniczną w siedzibie MZDW w Warszawie

Raport za m-c. VIII.2008r.

2008 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc sierpień 2008r.

Raport m-ce VII-VIII 2008

2008 Brak komentarzy

W dniu 16.09.2008r złożyliśmy raport z zaawansowania prac projektowych przedstawiający wszelką korespondencję związaną z realizowaną umową.

2008 Brak komentarzy

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie w odpowiedzi na nasz wniosek poinformował nas, iż w pasie o szerokości 600m wzdłuż drogi woj. 721 w Piasecznie nie występują zabytkowe obiekty architektury, zieleni oraz stanowiska archeologiczne, objęte ochroną konserwatorską.

Wydział Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego również potwierdził te informacje.

 

 

 

 

Opinia PP Inspektora Sanitarnego

2008 Brak komentarzy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną w której stwierdza brak obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko.