Archiwum dla Maj, 2012

Odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków.

2012 Brak komentarzy

W dniu 15.05.2012r. dostarczyliśmy do MUW w Warszawie odpowiedź na wezwanie załączając zarówno stanowisko MZDW w Warszawie jak i wyjaśnienie firmy TRANS-GEO która opracowała na nasze zlecenie dokumentację podziałową nieruchomości.

 

 

 

 

 

Stanowisko „naszej” kancelarii w odpowiedzi na korespondencję pełnomocnika MZDW.

2012 Brak komentarzy

W dnu 15.05.2012r. mecenas P. Medyński odpowiedział na pismo Pani mec. E. Czeleń reprezentującej MZDW w Warszawie.

Protokół przekazania projektu wykonawczego i kosztorysów.

2012 Brak komentarzy

w dniu 15.05.2012r. przekazaliśmy wszystkie projekty wykonawcze (w tym projekty nowych obiektów mostowych), specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy ślepe i inwestorskie. Tym samym przekazaliśmy do MZDW wszystkie opracowania projektowe wynikające z zawartej umowy (i nie tylko).

MZDW uzupełnia braki w dokumentach.

2012 Brak komentarzy

MZDW przesłało nam nowe pełnomocnictwo oraz potwierdzoną notarialnie uchwałę o którą prosiliśmy bezskutecznie przez ostatnie pół roku. Zajęło też stanowisko sprawie wypisów z ewidencji gruntów potwierdzając, iż żądanie ich dostarczenia przez MUW w Warszawie jest niezgodne z obowiązującym prawem.

MUW – wezwanie do uzupełnienia braków.

2012 Brak komentarzy

W dniu 08.05.2012r. otrzymaliśmy wezwanie do uzupełnienia braków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Znowu potwierdziły się nasze obawy zgłaszane już 2 lata wcześniej Pani K. Myśliwiec, a dot. nieważności już udzielonego mi pełnomocnictwa przez byłego, nieurzędującego już Dyrektora Krzysztofa Kondraciuka. Również uzyskane z wielkim wysiłkiem przez MZDW wypisy z ewidencji gruntów również zostały zakwestionowane – zgodnie z naszymi obawami przedstawionymi we wcześniejszej korespondencji z MZDW.

Raport za m-c IV.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc kwiecień 2012r.

Raport za m-c. IV.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc kwiecień 2012r.

Raport za m-c V.2012r

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc maj 2012r.

Raport za m-c IV.2012r

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc kwiecień 2012r.