Archiwum dla Lipiec, 2014

Przekazanie faktury za wykonane prace projektowe.

2014 Brak komentarzy

MZDW w Warszawie oczywiście zlekceważyło nasze pismo z wezwaniem do podpisania protokołu i przemilczało sprawę. Zgodnie z informacją zawartą w naszym piśmie – wystawiliśmy fakturę za wykonane i przekazane przez nas prace projektowe.

Wyznaczenie nieprzekraczalnego terminu na podpisanie protokołu odbioru ostatecznego.

2014 Brak komentarzy

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający – tj. MZDW w Warszawie wciąż uchylało się od podpisania protokołu odbioru ostatecznego (od uzyskania decyzji ZRiD minęło już 10 miesięcy) wyznaczyliśmy ostateczny termin na podpisanie niniejszego protokołu. Poinformowaliśmy również, że po bezskutecznym upływie tego terminu zostanie wystawiona przez nas faktura za wykonane prace, zgodnie z rozliczeniem przedstawionym w piśmie z dnia 04.04.2014r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – nie toczy się żadne postępowanie w sprawie…

2014 Brak komentarzy

Organ jakim jest Wojewoda Mazowiecki poinformował mnie, że nic w sprawie nie robi jak i że nie wszczął żadnego postępowania w sprawie.


I już….

 

Odpowiedź z MUW w Warszawie ws. decyzji ZRiD.

2014 Brak komentarzy

MUW w Warszawie odpowiedział na nasze pytanie i dowiedzieliśmy się, iż cyt: „decyzja … pozostaje w obrocie prawnym, zatem można na jej podstawie prowadzić roboty budowlane w zakresie zatwierdzonej dokumentacji projektowej”. Stąd też wynika, iż MZDW już od 9 miesięcy mogło realizować prace budowlane związane z rozbudową DW721 w Piasecznie.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – po raz pierwszy.

2014 Brak komentarzy

Skoro organ tak podkreślał, że nie jestem stroną w sprawie co rzekomo uniemożliwia mu informowanie mnie o przebiegu sprawy, skorzystałem z innej podstawy prawnej i w dniu 07.07.2014 wystąpiłem do MUW w Warszawie z prośbą o udostępnienie informacji w przedmiotowym zakresie.