Archiwum dla Czerwiec, 2008

Pełnomocnictwo – decyzja środowiskowa

2008 Brak komentarzy

W dniu 27.06.2008r – dzień po podpisaniu umowy, otrzymaliśmy pełnomocnictwo do uzyskania decyzji środowiskowej

Umowa na opracowanie projektu

2008 Brak komentarzy

W dniu 26.06.2008 podpisaliśmy umowę. 

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

2008 Brak komentarzy

Niespełna 25 dni po podpisaniu umowy na prace projektowe uzyskaliśmy niezbędne materiały do przygotowania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Kompletny wniosek z wymaganymi ustawą załącznikami złożyliśmy osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Informacja o wyborze oferty

2008 Brak komentarzy

Otrzymaliśmy informację o wyborze oferty i wezwanie do przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia publicznego

Wypis i wyrys z MPZP – UMiG Piaseczno.

2008 Brak komentarzy

Na nasz wniosek z dnia 09.06.2008r. o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP, w dniu 17.06.2008r. otrzymaliśmy stosowny dokument.

 

 

 

 

 

 

Osoby prowadzące kontrakt

2008 Brak komentarzy

Zamawiający wskazał również osoby reprezentujące go w ramach realizacji zawartej z nami umowy.

Pełnomocnictwa

2008 Brak komentarzy

Zgodnie z warunkami SIWZ, cz. III pkt. 7.2 stanowiącymi załącznik do umowy, Zamawiający (tj. MZDW w Warszawie) bezzwłocznie po podpisaniu umowy powinien wyposażyć nas (Wykonawce) w  kpl. wymaganych przepisami pełnomocnictw do uzyskania wskazanych w umowie decyzji administracyjnych.  Niemniej jednak z wymaganych 3 dokumentów przekazał tylko dwa, tj:

– pełnomocnictwo do uzyskania decyzji o lokalizacji drogi,

-pełnomocnictwo do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji drogi.