Archiwum dla Luty, 2013

SLY PROJEKT odstępuje od umowy z winy MZDW.

2013 Brak komentarzy

Z uwagi na brak możliwości zakończenia prac wynikających z umowy – brak pełnomocnictwa do uzyskania decyzji ZRiD – pismem z dnia 24.02.2013r odstąpiliśmy od umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008r. i wezwaliśmy MZDW do zapłaty wynagrodzenia za wykonane i przekazane elementy dokumentacji projektowej.

Raport za m-c I.2013r.

2013 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc styczeń 2013r.


 6 miesięcy i nic – tylko cisza….. ze strony MZDW w Warszawie, które miało nas na bieżąco informować….

Raport za m-c. I.2013r.

2013 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc styczeń 2013r.