Archiwum dla Styczeń, 2013

MZDW – odwołanie pełnomocnictwa, podtrzymanie odstąpienia, wezwanie do zapłaty kary.

2013 Brak komentarzy

MZDW w Warszawie po 4,5 roku wymyślania, domniemywania, kombinowania, wypisywania herezji i absydalnych zarzutów wyłącznie po to, aby utrudnić, a w rezultacie uniemożliwić nam za wszelką cenę zakończenie umowy której zwieńczeniem było uzyskanie decyzji ZRiD, dobrnęło do punktu, gdzie już jedynym (bynajmniej pozornie) wyjściem było odstąpić od umowy.

MZDW cofnęło nam udzielone pełnomocnictwo do uzyskania administracyjnej decyzji ZRiD. Bez tego dokumentu wykonanie umowy, której ostatnim elementem była decyzja – stało się niemożliwe. 

SLY PROJEKT uznaje odstąpienie za nieskuteczne w świetle obowiązujących przepisów prawa.

2013 Brak komentarzy

Mecenas P. Medyński w odpowiedzi na odstąpienie MZDW (pismem kancelarii „Legatus”) podważa skuteczność takiego działania podpierając się art. Kodeksu Cywilnego jak również wzywa do potwierdzenia faktu dalszego obowiązywania pełnomocnictwa udzielonego nam przez MZDW w Warszawie, jako niezbędnego elementu do uzyskania decyzji ZRiD.

MZDW – argumenty się skończyły, to odstępujemy od umowy.

2013 Brak komentarzy

Odpowiedzi na „przygniatające” w swoich argumentach pismo mec. P. Medyńskiego już się nie doczekaliśmy. Po 4,5 miesiącach oczekiwania na ustosunkowanie się MZDW do przedstawionych w piśmie faktów i zarzutów dot. niezgodnego z prawem działania MZDW – otrzymaliśmy pismo z odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy i naliczeniem kary umownej w wysokości 206 729 zł.!!


W uzasadnieniu odstąpienia czytamy, że jako wykonawcy winni jesteśmy wszystkiemu. Zarówno wykonaniu dzieła z rażącym opóźnieniem (w tym 1 i 2 -letnie okresy uzgadniania przez MZDW dokumentacji jak i wstrzymanie nam prac projektowych to też nasza wina), za to, że nie zaktualizowaliśmy harmonogramu (gdy prace zostały nam wstrzymane i nieznana była data ich odwieszenia), że odmawialiśmy rzekomo współpracy na Radach Technicznych (czemu „zapewne dowodzą” załączone do wcześniejszych pism notatki sporządzone przez MZDW), że nie uzyskaliśmy decyzji środowiskowej na skrzyżowanie DK76 (a niby jak mieliśmy to zrobić gdy zarządca tego skrzyżowania nie wyrażał na to zgody i nie posiadaliśmy pełnomocnictw, a MZDW nie zawarło stosownego porozumienia), no i decyzja środowiskowa była zła gdyż zaprojektowaliśmy za dużo dróg serwisowych (notabene na polecenie samego MZDW). „Wisienką na przysłowiowym torcie” tegoż piśmiennego absurdu było obarczenie nas winą, iż wykonaliśmy za dużo podziałów działek – bo przecież MZDW przewidziało w przetargu 300szt. i tyle wyceniliśmy – to dzieląc ich 1146szt. – oczywiście po uzgodnieniu zarówno liczby działek koniecznej do podziału jak i samej  dokumentacji podziałowej przez MZDW, naraziliśmy województwo mazowieckie na straty!!!

Cóż przyznam, że bez względu jak bardzo byłbym pijany, takiego uzasadnienia bym nigdy nie wymyślił – mistrzostwo świata, gratuluję Autorom (w tym Panu Dyrektorowi Mariuszowi Kozerze i Pani Kierownik Annie Marczak – Kamińskiej).

Mam nadzieję, że wszyscy czytelnicy Bloga, po zapoznaniu się z pełną korespondencją tej sprawy będą mogli sami ocenić „profesjonalizm” i „doświadczenie” kadry zarządzającej w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

 

Raport za m-c XII.2012r.

2013 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc grudzień 2012r.


5 miesięcy i dalej cisza…..

Raport za m-c. XII.2013r.

2013 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc grudzień 2012r.