Archiwum dla Maj, 2009

DNiI UM – wnioski o zjazdy indywidalne.

2009 Brak komentarzy

Wraz z wciąż rozchodzącymi się wśród mieszkańców gmin Wilga i Maciejowice informacjami o przyszłej rozbudowie drogi wojewódzkiej – jak przysłowiowe „grzyby po deszczu” zaczęły mnożyć się wnioski mieszkańców o budowę nowych zjazdów na sąsiadujące posesje. Wnioski dotyczyły przede wszystkich nie istniejących zjazdów i przeważnie na niezabudowane posesje. Urzędy Gmin odsyłały mieszkańców zarówno bezpośrednio do naszego biura, a kiedy nasze wyjaśnienia dot. obowiązującego prawa i faktu, iż w ramach rozbudowy zarządca drogi jest zobligowany wyłącznie do przebudowy istniejących zjazdów – stawały się nie wygodne i wprost „głupie” – pisma kierowane były bądź to do MZDW bądź do DNiI Urzędu Marszałkowskiego. W rezultacie obwa te organy przesyłały te pisma z powrotem do naszego biura z żądaniem udzielenia odpowiedzi – i tak ta karuzela kręciła się w kółko….

Odpowiedź udzielaliśmy bezzwłocznie – w ten sam dzień lub w następny.

UM DNiI – opiniuje pozytywnie projekt budowlany.

2009 Brak komentarzy

W dniu 26.05.2009r. otrzymaliśmy pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego w zakresie projektu budowlanego.

Przekazanie projektu do uzgodnienia mieszkańcom gm. Wilga i Maciejowice.

2009 Brak komentarzy

W dniu 25.05.2009r. wystąpiliśmy do urzędów gmin Wilga i Maciejowice przekazując w załączeniu kompletne projekty w fazie projektu budowlanego z prośbą o udostępnienie ich do wglądu mieszkańcom, będących właścicielami posesji bezpośrednio graniczących z rozbudowywaną drogą. Do dokumentacji dołączono formularze z numerami posesji i kilometrażem każdego zjazdu, gdzie swoim podpisem mieszkańcy mogli zaakceptować rozwiązanie lub wnieść do niego uwagi. Ze względu na liczbę „stron” postępowania (ponad 2000 działek) był to jeden możliwy sposób, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z projektem.

 

 

 

MZDW – wniosek o uzgodnienie konstrukcji.

2009 Brak komentarzy

W dniu 25.05.2009r wystąpiliśmy do MZDW w Warszawie z wnioskiem o uzgodnienie projektu konstrukcji nawierzchni, przekrojów normalnych drogi wraz z szczegółami konstrukcyjnymi oraz konstrukcji przebudowywanych zjazdów indywidualnych i publicznych.

Odpowiedź wraz z uzgodnieniem przedłożonych projektów otrzymaliśmy w dniu 18.06.2009r.

 

 

 

 

 

Wniosek o wydanie tzw. „decyzji środowiskowej”.

2009 Brak komentarzy

Po zebraniu wszelkich wymaganych informacji oraz przygotowaniu niezbędnych materiałów, przewidzianych ustawą, do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, w dniu 22.05.2009r złożyliśmy stosowny wniosek na ręce Burmistrza Gminy Halinów. Kopia wniosku została przekazana do wiadomości MZDW w Warszawie.

Protokół z narady w UMiG Piaseczno – problem z kanalizacją.

2009 Brak komentarzy

Jak dowiedzieliśmy się od wykonawcy i projektanta kanalizacji deszczowej realizowanej na zlecenie UMiG Piaseczno w ulicy Julianowksiej – parametry tej kanalizacji uniemożliwiają bezpośredni odbiór wód deszczowych z przeprojektowywanej przez nasze biuro drogi wojewódzkiej (która obecnie nie posiada żadnego systemu odwodnienia).

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

2009 Brak komentarzy

W dniu 11.05.2009r. otrzymaliśmy decyzję środowiskową wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Dla przypomnienia informujemy, iż wniosek (powtórny) o wydanie tej decyzji złożyliśmy w dniu 06.11.2008r. czyli 7 miesięcy wcześniej !.

Referencje od MZDW w Warszawie.

2009 Brak komentarzy

W dniu 08 maja 2009r. otrzymałem oficjalne referencje.

Raport za m-ce II-IV 2009r.

2009 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiące luty-kwiecień 2009r.

II Rada Techniczna

2009 Brak komentarzy

W dniu 06.05.2009r odbyła się druga rada techniczna dotycząca przede wszystkim rozwiązań projektowych na terenie gminy Maciejowice jak i wytycznych do projektu przebudowy rynku w Maciejowicach który to miał zostać zrealizowany w ramach zadań własnych gminy Maciejowice.

Pomimo licznych zapewnień i oświadczeń Wójta Gminy – rynek nie zmienił się po dziś dzień…