MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > Odpowiedź MZDW na pismo SLY PROJEKT z dnia 21.05.2010r.

Odpowiedź MZDW na pismo SLY PROJEKT z dnia 21.05.2010r.

2010

MZDW w Warszawie w dalszym ciągu pozostaje wierny swojej absurdalnej tezie i „idzie” dalej. Bez względu na opinię zarządcy skrzyżowania DK76 (tj. GDDKiA) dot. poprawności geometrii skrzyżowania i braku wypadków, dowiadujemy się praktycznie miesiąc po terminie zakończenia umowy, iż skrzyżowanie z drogą krajową jest bardzo niebezpieczne i notorycznie dochodzi na nim do kolizji. Jeśli lokalna społeczność, a w szczególności Wójt podnosi kwestię przebudowy skrzyżowania to przecież droga ma służyć społeczności, więc skrzyżowanie należy przebudować i koniec (a MZDW ma gest i zapłaci za przebudowę nie będącego ani w ich władaniu ani zarządzie skrzyżowanie). Dowiadujemy się również, że oferta którą złożyliśmy na prośbę Dyrektora K. Kondraciuka oraz Pani Anny Kamińskiej-Marczak dot. prac dodatkowych związanych ze skrzyżowaniem drogi krajowej nr 76 jest bezzasadna i że perfidnie wprowadziliśmy byłego już w tym momencie Dyrektora (Pana Krzysztofa Kondraciuka) w błąd jakoby skrzyżowanie nie wchodziło w zakres umowy. Pan Mariusz Kozera – Dyrektor który objął władze, który nie pracował w MZDW podczas sporządzania SIWZ jak i wzoru umowy, który nie pracował nawet w tym zarządzie kiedy zawieraliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej DW801 – wie lepiej i nie należy z nim dyskutować. Jednoznacznie stwierdza, iż cała dokumentacja którą do tej pory wykonaliśmy, uzgodniliśmy przekazaliśmy i która została przez MZDW odebrana i uznana za opracowaną zgodnie z umową jest wykonana nienależycie i jest niekompletna. Decyzja DOS też jest zła, koncepcja też  jest zła, a dokumentacja nie zostanie ani uzgodniona (bo przecież wtedy moglibyśmy wystawić fakturę i żądać wynagrodzenia za prawie 2 lata projektowania), ani też odebrana. Dowiadujemy się również, że łaskawie nie musimy projektować drogi serwisowej do działki która właśnie zakupił pracownik Rejonu Drogowego MZDW.


I to jest Polska właśnie, kraj prawa i demokracji …. no i te zamówienia publiczne…

 

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.