Obwodnica Konstancina Jeziornej

Koncepcja budowy obwodnicy m. Konstancin – Jeziorna i m. Góra Kalwaria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa – Góra Kalwaria na terenie m. st. Warszawa, gmin Konstancin – Jeziorna i Góra Kalwaria, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego – umowa w trybie zamówienia publicznego nr 67/W/I/2008 z dnia 29.02.2008r. zawarta pomiędzy Ingerop Sp. z o.o. a MZDW w Warszawie.
———————————————————————————————————————————————
Urzędnicy bezpośrednio odpowiedzialni za realizację umowy (autorzy załączonej korespondencji):
Mariusz Kozera – Z-ca Dyr. MZDW w Warszawie,
Anna Marczak–Kamińska Kierownik Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji,
Katarzyna Myśliwiec – Starszy Specjalista MZDW w Warszawie, osoba wskazana w umowie
———————————————————————————————————————————————
Obecnie przed sądem administracyjnym w Warszawie toczy się postępowanie z powództwa Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Temat w trakcie przygotowania.

2015 Brak komentarzy