Archiwum dla Maj, 2014

Przekazanie wykazu współrzędnych i kopi wypisów z rejestru gruntów.

2014 Brak komentarzy

Na prośbę MZDW przekazaliśmy dodatkowo materiały i dokumenty geodezyjne dla rozbudowywanego odcinka drogi woj. nr 721.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – wszczęcie postępowania.

2014 Brak komentarzy

W dniu 16.05.2014r p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Pan Mariusz Frankowski poinformował mnie, iż wszczął postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie podziękował za przekazane informacje.

I to było na tyle. Kolejny Pan Dyrektor teraz to Pan Mariusz Frankowski wykazał się profesjonalizmem i w sprawie nie zrobił nic jak i nigdy nie raczył mnie poinformować o wynikach rzekomo wszczętego postępowania, a budowa realizowana była dalej. Mając na uwadze, iż zarówno MZDW w Warszawie jak i MJWPU podległe są Marszałkowi Panu Adamowi Struzikowi, musiałbym być naiwny, iż cokolwiek w tej sprawie zostanie zrobione. Sprawa za pewne „zamieciona została pod dywan” i na tym się skończyło.

Ja jednak ze swojej strony zrobiłem to, do czego obliguje mnie polskie prawo (jak widać to dla wybranych).

Kolejna odpowiedź na pismo powoda – pismo przygotowawcze strony pozwanej.

2014 Brak komentarzy

W dniu 11.05.2014r. Radca Prawny Katarzyna Szmaglińska reprezentująca SLY PROJEKT ustosunkowała się do stanowiska pełnomocnika MZDW w Warszawie Pani Elżbiety Czeleń z Kancelarii Prawnej Legatus w Warszawie. Podtrzymano wszelkie dotychczasowe wnioski i twierdzenia oraz podważono stanowisko strony reprezentowane w piśmie strony powodowej.