Archiwum dla Sierpień, 2012

Raport za m-c. VIII.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc sierpień 2012r.

Przetarg na roboty budowlane – z wykorzystaniem dokumentacji SLY PROJEKT.

2012 Brak komentarzy

W dniu 19.07.2012r MZDW ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowlanych dot. przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 801 od km 66+627 do km 68+035. Do materiałów przetargowych załączono rysunek z opracowanej przez nasze biuro dokumentacji projektowej – który pozbawiony został tabelki rysunkowej zawierającej dane naszej firmy jak i nazwiska projektantów.

W dniu 31.08.2012r. udzielono zamówienia na roboty firmie AS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 8 w Radomiu.

 

 

 

 

Wyjaśnienie problematyki związanej z podziałem działki nr 209/8.

2012 Brak komentarzy

W odpowiedzi na pismo MZDW w Warszawie, adwokat Piotr Medyński pozostając w konsultacjach z naszym biurem złożył stosowne wyjaśnienia dotyczące możliwości ewentualnego wprowadzenia wnioskowanych przez MUW zmian do dokumentacji podziałowej związanych z działką 209/8.

Odpowiedź mec. P. Medyńskiego na wezwanie Pani mec. E. Czeleń.

2012 Brak komentarzy

Mecenas P. Medyński w piśmie z dnia 23.08.2012r. punkt po punkcie odparł wszystkie „pseudo-zarzuty” postawione nam w piśmie kancelarii Legatus reprezentującej MZDW z dnia 29.06.2012 (otrzymane w dniu 12.07.2012r).


 

Ciężko trafniej i bardziej czytelniej sformułować odpowiedzi na irracjonalne zarzuty jakie postawiono nam wezwaniu MZDW. Ciekawe jakie teraz stanowisko zajmie MZDW ??

 

 

 

Wniosek do MUW w Warszawie z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii.

2012 Brak komentarzy

Po otrzymaniu postanowienia z MUW w Warszawie o pozostawieniu wniosku o wydanie ZRiD bez rozpatrzenia i mając na uwadze, że MZDW skierowało odpowiednie pismo do Gminy Piaseczno celem aktualizacji rozbieżności w dokumentach związanych z działką nr 19 (stanowiąca własność gminy Piaseczno) postanowiliśmy zwrócić się do MUW z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii związanych ze sposobem rozpatrywania i oceny przez urzędników, składanych dokumentów w procesie administracyjnym.

Wezwanie do udzielenia informacji ws. podejmowanych czynności przez MZDW w ciągu ostatnich prawie 5 miesięcy !

2012 Brak komentarzy

Jako, że MZDW kompletnie milczało w sprawie postępów w uzyskiwaniu decyzji ZRiD, a my przymuszeni umową składaliśmy bezsensownie „puste” co-miesięczne raporty, wyczekując już ponad rok należnego wynagrodzenia za wykonane prace projektowe, Kancelaria działająca w naszym imieniu wezwała MZDW do udzielenia informacji w sprawie podejmowanych czynności.

MZDW informuje, iż złożyło wniosek do UG Piaseczno.

2012 Brak komentarzy

Pismo adwokata P. Medyńskiego najwyraźniej odniosło zamierzony skutek, gdyż urzędnicy MZDW w Warszawie zabrali się do roboty i przygotowali wniosek do gminy Piaseczno. Pomimo, iż zadeklarowali w odpowiedzi, że wniosek został złożony to nie podali ani terminu jego złożenia, ani też nie załączyli kopii niniejszego wniosku do załączonej odpowiedzi.

Mecenas P. Medyński odpiera zarzuty MZDW.

2012 Brak komentarzy

W piśmie z dnia 01.08.2012r. mec. Piotr Medyński ponownie podważył zarzuty MZDW jak i uzasadnił brak podstaw do roszczeń jakie kierowane były pod naszym adresem przez Dyrektora Zbigniew Ostrowskiego.

Adw. Piotr Medyński wzywa MZDW do współdziałania i wyznacza terminy…

2012 Brak komentarzy

Pismem z dnia 01.08.2012r. adwokat reprezentujący nasze biuro wezwał MZDW w Warszawie do współdziałania i zobowiązał Zamawiającego do wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Gminy Piaseczno w celu wykonania ciążących na tym podmiocie obowiązków aktualizacyjnych.