Archiwum dla Listopad, 2010

Raport za m-c XI.2010r

2010 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc listopad 2010r.

Raport za m-c. XI.2010r.

2010 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc listopad 2010r.

Wezwanie do uzupełnienia – MZDW.

2010 Brak komentarzy

W dniu 08.12.2010r. (fax’em w dniu 30.11.2010r) więc ponad miesiąc po przekazaniu opracowań projektowych otrzymaliśmy wezwanie do złożenia wyjaśnień (czego nie przewiduje umowa w przypadku dokumentacji posiadającej wszelkie wymagane umową uzgodnienia i opinie) oraz do uzupełnień.  Natomiast w zakresie projektów przebudowy obiektów mostowych – zostaliśmy jedynie poinformowani, że uwagi otrzymamy kolejnym, oddzielnym pismem.


MZDW w Warszawie najprawdopodobniej nie spodziewało się że uda nam się ukończyć i złożyć ten projekt. Rozpoczęło się gorączkowe wyszukiwanie wszystkiego co umożliwiłoby doprowadzenie do nie odebrania projektu, nawet jeśli uwagi czy też wezwania byłyby kompletnie irracjonalne. Znowu kwestia skrzyżowania z DK76 stała się głównym argumentem do nie przystępowania do odbioru dokumentacji.

 

Protokół przekazania dokumentacji – cz. 3

2010 Brak komentarzy

W dniu 25.11.2010r przekazaliśmy również projekt stałej (docelowej) organizacji ruchu – lecz jak pisaliśmy wcześniej, bez zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.

Protokół przekazania dokumentacji – cz. 2

2010 Brak komentarzy

W dniu 25.11.2010r przekazaliśmy również komplet dokumentacji do uzyskania decyzji ZRiD.

Protokół przekazania dokumentacji – cz. 1

2010 Brak komentarzy

W dniu 25.11.2010r przekazaliśmy komplet dokumentacji z zakresu projektu architektoniczno-budowlanego.

97 dni oczekiwania na zatwierdzenie organizacji ruchu i bez rezultatu…

2010 Brak komentarzy

Z uwagi na bezczynność organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich (notabene beneficjentem tej inwestycji) i bliżej nieokreślonym terminem wydania przez organ zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, zwróciliśmy się do MZDW z prośbą o dokonanie odbioru częściowego dokumentacji z pominięciem tego dokumentu.

Protokół odbioru częściowego – pozwolenie wodno-prawne.

2010 Brak komentarzy

W dniu 24.11.2010r. z uwagi na brak uwag MZDW złożyliśmy jednostronnie podpisany protokół odbioru częściowego w zakresie projektu materiałów do uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego jak i samej uprawomocnionej decyzji administracyjnej (zgodnie z SIWZ).

Protokół odbioru częściowego – projekt budowlany.

2010 Brak komentarzy

W dniu 24.11.2010r. z uwagi na brak uwag MZDW złożyliśmy jednostronnie podpisany protokół odbioru częściowego w zakresie projektu arch.-budowlanego, informacji BIOZ oraz projektu docelowej organizacji ruchu (zgodnie z SIWZ).

Przekazanie wersji elektronicznej projektu docelowej organizacji ruchu.

2010 Brak komentarzy

W dniu 04.11.2010r. przekazaliśmy do MZDW w Warszawie wersję elektroniczną projektu docelowej organizacji ruchu dla rozbudowywanej drogi nr 801.