Archiwum dla Wrzesień, 2014

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych

2014 Brak komentarzy

Nagle nastąpił nieoczekiwany wprost zwrot w sprawie. Jak się dowiedzieliśmy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził oględziny miejsca budowy jak i dokumentów w sprawie (miejsca „pobytu” dziennika budowy jednak nie udało mu się ustalić) – i stwierdził szereg nieprawidłowości. Doprowadziło to do wydania postanowienia wstrzymania prowadzenia robót budowlanych, nakazu zabezpieczenia terenu robót i doręczenia w terminie 30dni inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – nie kompetentny w sprawie…

2014 Brak komentarzy

Oddziaływanie jak widać musiało być porażające, bo również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie również poinformowany o bezdyskusyjnych nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej, których dopuścił się Inwestor tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie realizujący przedmiotową inwestycję, nabrał przysłowiowej „wody w usta” i stwierdził, iż nie jest kompetentny w sprawie.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – nie wszczęto postępowania w sprawie…

2014 Brak komentarzy

Jak widać z treści załączonej odpowiedzi Wojewody Mazowieckiego – organ nic nie zrobił i nie zrobi w kwestii mojego wniosku, które wpłynęło do urzędu w dniu 19.03.2014r.

Prawo dla wybranych….. i jak tu wierzyć w tym kraju nie ma ludzi ponad prawem…. a urzędnicy ??

MZDW – podtrzymujemy stanowisko, żądamy wystawienia faktury korygującej do zera oraz uzupełnienia materiałów.

2014 Brak komentarzy

MZDW trwało na stanowisko, bez względu na fakt, iż otrzymało z MUW w Warszawie  identyczną odpowiedź w zakresie ważności i poprawności uzyskanej przez nas decyzji ZRiD. Pomimo naszych wielokrotnych próśb nigdy nie przedstawiono nam do wiadomości treści tego pisma. Poinformowano nas jedynie, że MZDW nie zgadza się ze stanowiskiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tej kwestii – w sumie nie ma się czemu dziwić, skoro okazuje się że trzeba zapłacić wykonawcy za wykonane przez niego prace w ramach zamówienia publicznego !!!


Jak widać, kierowana uprzednio przez adwokata Piotra Medyńskiego prośba do Pani Katarzyny Myśliwiec o zapoznawanie się z przekazywaną przez nas korespondencją zanim sformułuje kolejne swoje pismo z zarzutami pod naszym adresemnie poskutkowała (lub też nie została przeczytana). Znowu Pani Specjalista K. Myśliwiec wzywała nas do uzupełnień, przekazania materiałów itd. które od wielu miesięcy leżały na jej biurku lub w jej segregatorze. Postanowiliśmy już nie odpowiadać na te absurdalne wezwania, szkoda już lasów na bezmyślną korespondencję…..