MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > Wniosek o zmianę terminu płatności za dokumentację podziałową.

Wniosek o zmianę terminu płatności za dokumentację podziałową.

2009

Z uwagi na bardzo specyficzny układ granic działek sąsiadujących z pasem drogowym DW801  (szerokości działek wachały się od 1,5m do 3,5m) ilość działek przeznaczonych do podziału w żaden sposób nie odpowiadała założonej przez MZDW ilości wskazanej w SIWZ. Na etapie przygotowania oferty Zamawiający (MZDW) pomimo, iż zapewne dysponował wiedzą nt. specyfiki istniejacej ewidencji granic, nie sprawdzając jednak stanu faktycznego, przyjął orientacyjną liczbę 300 działek przewidzianych do podziału – liczbę którą każdy z oferentów miał wycenić na etapie przetargu podając jednocześnie oferowaną cenę na podział 1 działki ewidencyjnej. Na szczęście umowa zawierała zapis, iż rozliczenie z wykonawcą prac projektowych nastąpi „po-wykonawczo” – tzn. kwotę do zapłaty wykonawcy będzie stanowił iloczyn faktycznie podzielonych działek i oferowanej ceny za podział jednej działki.

Po przygotowaniu dokumentacji podziałowej, którą mieliśmy uzgodnić z MZDW przed przystąpieniem do prac okazało się, że ilość działek jest praktycznie 3-krotnie wyższa niż wyceniana przez nas zgodnie z SIWZ na etapie przetargu, zdecydowaliśmy się na wystąpienie do MZDW z prośbą o wyrażenie zgody zmianę terminu płatności za te prace z uwagi na bardzo duże obciążenie finansowe  którego wcześniej nie przewidywaliśmy.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.