Paszkowianka

Budowa drogi wojewódzkiej o długości ok. 10 km, łączącej drogę krajowa nr 8 z projektowaną autostradą A2 tzw. „Paszkowianki” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 719 do projektowanej autostrady A2 na terenie Gminy Brwinów i miasta Pruszków, powiatu pruszkowskiego – umowa w trybie zamówienia publicznego nr 222/W/I/2008 z dnia 26.05.2008r. zawarta pomiędzy Ingerop Sp. z o.o. a MZDW w Warszawie.
———————————————————————————————————————————————
Urzędnicy bezpośrednio odpowiedzialni za realizację umowy (autorzy załączonej korespondencji):
Mariusz Kozera – Z-ca Dyr. MZDW w Warszawie,
Anna Marczak–Kamińska Kierownik Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji,
Krzysztof Ismonowicz – Specjalista MZDW w Warszawie, osoba wskazana w umowie
———————————————————————————————————————————————
Obecnie przed sądem administracyjnym w Warszawie toczy się postępowanie z powództwa Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Temat w trakcie przygotowania.

2015 Brak komentarzy
Kategorie:Paszkowianka