Archiwum dla Luty, 2011

Przekazanie projektu budowlanego do MZDW w Warszawie.

2011 Brak komentarzy

W dniu 25.02.2011r. przekazaliśmy do MZDW w Warszawie kompletny projekt budowlany wraz z dokumentami wymaganymi w umowie i SIWZ.

Kolejne wyjaśnienia i prośba o dokonanie odbioru.

2011 Brak komentarzy

W dniu 25.02.2011r. w piśmie złożyliśmy kolejne wyjaśnienia (do wcześniejszych wyjaśnień) oraz zwróciliśmy uwagę MZDW na fakt, iż dalsze wstrzymywanie procesu projektowego uniemożliwia nam złożenie dokumentacji do Urzędu Wojewódzkiego celem uzyskania decyzji ZRiD. Istniało poważne ryzyko, iż zamieszczone w dokumentacji opinie, uzgodnienia, warunki techniczne oraz zatwierdzenia utracą ważność co skutkować będzie odmową wydania decyzji administracyjnej.

MZDW- żądanie zapłaty za elementy dokumentacji jest nieuzasadnione.

2011 Brak komentarzy

W dniu 24.11.2011r. kancelaria prawna otrzymała odpowiedź od MZDW, z której wynikało jednoznacznie, że za wykonane opracowania dodatkowe (drogi gminne w Uchaczach jak i skrzyżowania z DK76) MZDW nie zapłaci ani grosza. Dwu stronicowe wywody, powielone z poprzedniej korespondencji uparcie wmawiały, że to nie oczywiste fakty oraz obowiązujące przepisy świadczą o warunkach zawartej umowy, lecz wyłącznie jednostronna interpretacja MZDW jest jedyną i słuszną wykładnią jej zapisów.

MZDW – informuje z satysfakcją… nowa decyzja środowiskowa.

2011 Brak komentarzy

Nasze biuro w ramach umowy uzyskało decyzję środowiskową dla tego kontraktu w dokładnie 3 miesiące, natomiast MZDW, które za punkt honoru postawiło sobie zlecić uzyskanie kolejnej decyzji innej firmie projektowej, a nam blokować realizację umowy, potrzebowało na uzyskanie takiej samej decyzji  15 miesięcy !!!


 

Oczywiście nie obyło się bez kolejnego wątku i naginania „rzeczywistości” przez pracownika MZDW, specjalistę Krzysztofa Ismonowicza. Pomimo, iż przytoczył on cytaty z (własnego) pisma MZDW, iż „po uzyskaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji środowiskowej nastąpi szczegółowa analiza okresu wynikłego z czasu trwania procedury wydawania decyzji i wówczas możliwe będzie podpisanie aneksu wydłużającego czas trwania umowy” w załączeniu przekazał nam „nie ostateczną” decyzję i natychmiast rozpoczął odliczanie nam czasu do zakończenia prac projektowych. Jakby tego było mało, pomimo bezprawnego i niezgodnego z umową wstrzymania nam prac projektowych, MZDW nie dopełniło zobowiązań umownych i pomimo zbliżającej się daty zakończenia zawartej umowy (15.10.2010r) – nie przygotowało wymaganego do niej aneksu terminowego uwzględniającego fakt ponad 15 miesięcznego wstrzymania prac projektowych. Teraz natomiast dowiedzieliśmy się, iż zawarcie aneksu jest już niemożliwe !!!

Protokół przekazania dokumentacji – cz. 5

2011 Brak komentarzy

W dniu 11.02.2011r przekazaliśmy projekty podziału nieruchomości wg. pkt. 3.2.9 cz. III SIWZ

Telekomunikacja Polska – uzgodnienie wyłącznie dla PB+PW.

2011 Brak komentarzy

W ślad za pismem otrzymanym od Telekomunikacji Polskiej S.A. poinformowaliśmy MZDW w Warszawie, iż w związku z wymogiem stawianym przez gestora sieci teletechnicznej opóźnieniu ulegnie termin przekazania kompletnej dokumentacji w fazie projektu arch.-budowlanego. TP SA. warunkowała wydanie uzgodnienia dokumentacji projektowej dla fazy proj. budowlanego – przedłożeniem projektu wykonawczego!.

Raport za m-c I.2011r.

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc styczeń 2011r.

Oferta na wykonanie zamiennej dokumentacji w Samogoszczy.

2011 Brak komentarzy

Jako, że MZDW dbając pomimo wszystko o wygodę i zadowolenie Pani K. Barejko i Pana T. Gondka z Samogoszczy miało najwyraźniej problem z ogarnięciem zakresu prac związanych ze zmianą lokalizacji zatoki przystankowej w Samogoszczy postanowiliśmy przedłożyć ofertę na wykonanie dokumentacji zamiennej obejmującej wnioskowane zmiany w dokumentacji po jej uzgodnieniu, zatwierdzeniu, wydrukowaniu i przekazaniu.

MZDW – mamy 21 dni na ustosunkowanie się do roszczenia.

2011 Brak komentarzy

2011-02-01 MZDW(DW801) nr 127

W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty MZDW stwierdziło, iż nie ma mowy o 7 dniowym terminie dokonania zapłaty, gdyż zgodnie z umową Zamawiający ma 21 dni na ustosunkowanie się do roszczenia. Więc odpowie w sprawie później…

Raport za m-c. I.2011r.

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc styczeń 2011r.