Archiwum dla Sierpień, 2013

MZDW przesyła stanowisko UW, decyzja dalej procedowana…

2013 Brak komentarzy

Jak się okazało informacje MZDW podane we wcześniejszej korespondencji nie były do końca precyzyjne, czy też zgodne z prawdą. Organ wydający przedmiotową decyzję nie pozostawił wniosku bez rozpoznania, jak i nie warunkował procedowania wniosku wymianę projektu podziału jednej działki. Wprost przeciwnie, pominął jedynie jedną działkę i wszczął postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ZRiD dla przedmiotowej inwestycji.

Prośba o przekazanie przez MZDW stanowiska Urzędu Wojewódzkiego ws.

2013 Brak komentarzy

Wystąpiliśmy do MZDW z prośbą o przekazanie interpretacji Urzędu Wojewódzkiego na której moglibyśmy się „oprzeć” w rozmowach z organem zatwierdzającym podziały i odpowiedzialnym za przyjęcie podziałów do zasobu – tj. PODGiK w Nowym Dworze Mazowieckim.

MZDW oczekuje propozycji terminu

2013 Brak komentarzy

MZDW stwierdziło, iż brak zamiennego podziału działki (którego zatwierdzenia w innej, niż wykonanej przez nas formie, odmawiał ośrodek geodezji i kartografii w NDM) uniemożliwia wydanie decyzji ZRiD. Jak się później okazało, nie było to do końca prawdą.

Raport za m-ce VI.2013r – VII.2013r

2013 Brak komentarzy

Raporty z zaawansowania prac projektowych za miesiące czerwiec – lipiec  2013r.