MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 637 > MZDW wnosi pozew sądowy.

MZDW wnosi pozew sądowy.

2015

W dniu 05.01.2015r. otrzymaliśmy pozew sądowy o zapłatę, skierowany przez MZDW do Sądu Okręgowego w Warszawie. W dalszym ciągu MZDW podtrzymuje konieczność zapłaty kary umownej przez nasze biuro pomimo, iż rozwiazanie umowy nastąpiło z winy MZDW oraz żąda zwrotu wynagrodzenia za wykonane i odebrane zgodnie z umową elementy dokumentacji projektowej.


Należy tu zaznaczyć, iż po rozwiązaniu przez nas umowy z winy Zamawiającego, MZDW w Warszawie dysponowało kompletem aktualnej dokumentacji projektowej w fazie projektu budowlanego, operatów wodno-prawnych, projektu docelowej organizacji ruchu, zaktualizowanych warunków technicznych etc. (za które notabene nie zapłaciło naszemu biuru) i pomimo tego nie poczuwało się do obowiązku wyłonienia innego wykonawcy dokumentacji projektowej i doprowadzenia inwestycji do realizacji. Od dnia rozwiązania umowy do dnia dzisiejszego (ponad 2,5 roku) MZDW w Warszawie nie zrobiło NIC co mogłoby przyczynić się do zrealizowania kontraktu polegającego na budowie obwodnicy m. Okuniew. Wszystkie elementy dokumentacji projektowej wykonane przez nasze biuro uległy deaktualizacji (włącznie z mapą do celów projektowych zaktualizowaną przez wybraną przez MZDW i na jego na zlecenie w 2012r).

To potwierdza jak bardzo MZDW w Warszawie zależało na „uwaleniu” umowy i nie realizowaniu inwestycji z uwagi na brak środków finansowych i „ciężką” sytuację Województwa Mazowieckiego – co tak często podkreślali Dyrektorzy MZDW Pan Zbigniew Ostrowski i Mariusz Kozera w kierowanej pod naszym adresem, oficjalnej korespondencji.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.