Archiwum dla Listopad, 2011

Raport za m-c XI.2011r

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc listopad 2011r.

MZDW „kończy dyskusję”…

2011 Brak komentarzy

Po prawie 2-ch miesiącach MZDW postanowiło nam odpisać, lecz wcale nie oznaczało to, że odniosło się do przytoczonych przez nas w piśmie z 07.10.2011r. argumentów. Wprost przeciwnie…. okazało się, że „amnezja” rozpowszechniła się i z pisma Pana Mariusza Kozery z-cy MZDW dowiedzieliśmy się, że nasze pisma odbierane są jedynie jako cyt: „…świadomie odwlekanie w czasie upływu ww. 354 dniowego terminu” od kiedy MZDW rozpocznie naliczanie nam kar umownych. Jak widać nieodparta wprost świadomość możliwości naliczania nam tych kar, spowodowała dosłowną „pomroczność jasną” w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

Wykonawca wnosi o udostępnienie informacji …

2011 Brak komentarzy

Minęło ponad 11 miesięcy w których to MZDW wyłącznie z powodu nienależytego działania nie uzyskało decyzji ZRID, a wnioski przygotowane przez Specjalistę Krzysztofa Ismonowicza dwa razy z rzędu pozostały bez rozpatrzenia. Mając dość odpisywania na absurdalne pisma urzędników MZDW – zleciliśmy sprawę kancelarii prawnej.

Pismo kancelarii prawnej w naszym imieniu do MZDW.

2011 Brak komentarzy

Mając świadomość dotychczasowych zachowań MZDW jak i zdając sobie sprawę z ich nieprzewidywalności w przyszłości, przekazaliśmy „sprawę” braku współdziałania MZDW do kancelarii celem zweryfikowania i oceny prawnej zaistniałej sytuacji.

Wniosek o zmianę części zespołu projektowego.

2011 Brak komentarzy

Z uwagi na nieprzewidywalny okres czasu wstrzymania przez MZDW prac projektowych wielu projektantów branżowych współpracujących z naszym biurem przy realizacji tego zamówienia, po lekturze korespondencji kierowanej do nas przez MZDW w obawie o nieuzyskanie wynagrodzenia od tego Zamawiającego, odmówiła przedłużenia zawartych z nami umów. Zmuszeni byliśmy szukać innych projektantów branżowych do zespołu co wiązało się, zgodnie z umową, z koniecznością uzyskania zgody MZDW w Warszawie.

Protokół przekazania operatów i decyzji pozwolenia wodno-prawnego obiektów mostowych.

2011 Brak komentarzy

Skoro MZDW odmówiło podpisania protokołu odbioru tej części dokumentacji projektowej, zwróciliśmy się z prośbą o podpisanie protokołu przekazania wykonanej przez nas dokumentacji i decyzji.

Protokół przekazania nowych projektów obiektów mostowych.

2011 Brak komentarzy

W dniu 14.11.2011r. przekazaliśmy protokolarnie kpl. nowych projektów obiektów mostowych zaprojektowanych w kl. tech. A. wraz z wszystkimi pozytywnymi opiniami organów wymiennych przez MZDW.

Odpowiedź biura na uwagi „konsultanta” branży mostowej.

2011 Brak komentarzy

W dniu 14.11.2011r. udzieliliśmy odpowiedzi na wezwanie MZDW dot. uzupełnienia i złożenia wyjaśnień w zakresie uwag do nowych projektów obiektów mostowych sporządzonych przez powołanego przez MZDW „konsultanta” branży mostowej.

Pozytywna 7-ma opinia DNiI UM.

2011 Brak komentarzy

W dniu 09.11.2011r. otrzymaliśmy pozytywną opinię organu ws. nowych projektów obiektów mostowych.

Wystąpienie adwokata P. Medyńskiego do MZDW w Warszawie.

2011 Brak komentarzy

Chcąc „przykrócić” efekty rozbujałej fantazji przedstawicieli MZDW w Warszawie, w naszym imieniu adwokat Pan Piotr Medyński skierował do Zamawiającego pismo, w który nie dość, że wyjaśnił nader przejrzyście obecną sytuację jak i odniósł się do propozycji MZDW zawartych w ostatniej korespondencji, to  przede wszystkim zwrócił się z prośbą o przedłożenie dokumentów potwierdzających rzekome nieustanne działania i starania, niezwykle zapracowanych pracowników MZDW w Warszawie.