Archiwum dla Czerwiec, 2014

Wniosek do MUW o udzielenie informacji dot. decyzji ZRiD.

2014 Brak komentarzy

W celu finalnego rozwiania zgłaszanych wątpliwości przez urzędników MZDW (mających za pewne na celu odwleczenie terminu rozliczenia należności za prace projektowe) co do możliwości realizacji prac budowlanych na podstawie uzyskanej przez nas decyzji ZRiD – wystąpiliśmy z zapytaniem do organu który wydał niniejszą decyzję.