Archiwum dla Wrzesień, 2009

Z winy wykonawcy – aneksu nie będzie.

2009 Brak komentarzy

W dniu 30.09.2009r. otrzymaliśmy od MZDW wprost absurdalną w swej treści odmowę zawarcia aneksu. Dowiedzieliśmy się, że wykonawca cyt: „….na etapie przygotwania winien przewidzieć ewentualność wydłużenia opracowywanego odcinka, a zaoferowana w ofercie kwota winna obejmowac tę zależność.” Ciekawe jak zapewnić, aby wszyscy oferenci dokonali tego samego??? Jak widać MZDW wypisując takie rzeczy nie zdawało sobie sprawy z zapisów ustawy o zamówieniach publicznych jak i obowiązku Zamawiającego dot. jednoznacznego i szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tak, aby zapewnić porównywalność ofert.

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że z uwagi na fakt, iż wykonawca uzyskał dla MZDW decyzję środowiskową 2 miesiące wcześniej niż zakładał przedłożony harmonogram, wiec „za karę” wykona on kompletny przedmiot umowy w terminie zgodnym z umową i bez dodatkowego wynagrodzenia!! Ot zaszczyt i nagroda jak widać już nas spotkała…..

Czasami ktoś nas poparł, lecz nie wszyscy

2009 Brak komentarzy

Czasami zdarzało się, że pracownicy Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego (DNiI UM) stawali na „wysokości zadania” i potrafili zająć uargumentowane i słuszne w świetle przepisów stanowisko – chociażby po osobistym sprawdzeniu podnoszonych przez nas argumentów w terenie. Na podobne gesty ze strony MZDW nie mogliśmy jednak liczyć.

Odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia „braków”

2009 Brak komentarzy

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wykazał się wprost niewyobrażalną ignorancją jak i nieznajomością obowiązujących przepisów (notabene przepisów na które się powoływał w swoim wezwaniu do uzupełnienia) i pod groźbą pozostawienia naszego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – bez rozpatrzenia, wezwał nas do wykonania czynności jak i uiszczenia opłat do których nie byliśmy zobligowani przepisami.

W związku z powyższym postanowiliśmy „podszkolić” Pana Burmistrza z zakresu przepisów i udzieliliśmy stosownej odpowiedzi pismem z dnia 02.10.2009r.

Prośba o wskazanie lokalizacji przystanków autobusowych

2009 Brak komentarzy

Wystąpiliśmy do UM w Nowym Dworze Mazowieckim z prośbą o wskazanie proponowanych lokalizacji przystanków autobusowych na odcinku rozbudowywanej drogi wojewódzkiej – ul. Bohaterów Modlina.

MZDW przesyła posiadaną dokumentację dot. pasa dw. 631

2009 Brak komentarzy

Na naszą prośbę MZDW w Warszawie przekazało nam „dokumentację” będącą w posiadaniu MZDW w Warszawie, a dotyczącą robót realizowanych w pasie DW631. Niemniej jednak dotyczyła ona wyłącznie przyłączy do budynków, natomiast Zamawiający nie poinformował nas o innych inwestycjach, które uzgodnił i które to były już w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Prośba do MZDW o aneks rzeczowo-terminowo-fianansowy.

2009 Brak komentarzy

Z uwagi na znaczne zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia w wyniku wskazania w decyzji DOS wariantu trasy obwodnicy znacznie dłuższego niż zakładany przez MZDW w SIWZ (do wyceny na etapie przetargu), zmianie uległ nie tylko nakład pracy ale i zakres niezbędnych do pozyskania materiałów wyjściowych (jak mapy, ilość odwiertów i badań geotechnicznych itd.). Swój wniosek szczegółowo uargumentowaliśmy w załączonym piśmie.

Protokół przekazania decyzji środowiskowej.

2009 Brak komentarzy

W dniu 22.09.2009r. przekazaliśmy do MZDW w Warszawie ostateczną decyzję DOS wraz z kpl. materiałów przewidzianych w umowie i SWIZ.

Wnioski o uzgodnienie do UM DNiI oraz UG Halinów.

2009 Brak komentarzy

Z analogicznymi wnioskami jak do MZDW, wystąpiliśmy do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy Halinów.

 

 

 

 

 

 

Wniosek do MZDW o uzgodnienie koncepcji.

2009 Brak komentarzy

Bezzwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji DOS, która wskazała preferowany wariant przebiegu obwodnicy Okuniewa, wystąpiliśmy do MZDW w Warszawie o uzgodnienie

Wniosek do UMiG Piaseczno o zaopiniowanie docelowej organizacji ruchu.

2009 Brak komentarzy

W dniu 21.09.2009r. zwróciliśmy się do UMiG Piaseczno z  wnioskiem o zaopiniowanie projektu docelowej organizacji ruchu drogowego.