MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > Warunki techniczne – sieci elektroenergetyczne (cz.II).

Warunki techniczne – sieci elektroenergetyczne (cz.II).

2009

Pomimo faktu, iż wersję elektroniczną rozbudowy drogi, stanowiącą bliżej niewyjaśniony wymóg pracownika PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Garwolin warunkujący wydanie warunków technicznych, dostarczyliśmy wraz z pismem z dnia 24.04.2009r. warunków nie otrzymaliśmy. Jak już pisałem poniżej (cz. I) dopiero w dniu 07.07.2009r. właściciel sieci PGE zwrócił się do naszego biura pismem o przekazanie wersji elektronicznej projektu (którą już dysponował od ponad 45 dni, w bezczelny sposób szukając sobie „dupochronów” na niewytłumaczalnie długą zwłokę w wydaniu warunków.

Następnie PGE, wydał warunki techniczne zaznaczając w nich, iż cała zwłoka w ich wydaniu leży po stronie naszego biura myląc przy tym daty otrzymania wymuszonych, dodatkowych plików z wersją elektroniczną projektu rozbudowy drogi. Reasumując warunki techniczne przebudowy otrzymaliśmy dokładnie po 120 dniach od złożenia wniosku.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.