Archiwum dla Listopad, 2008

Opinia UG Maciejowice – KPP

2008 Brak komentarzy

 

W dniu 28.10.2008r wystąpiliśmy do UG Maciejowice z prośbą o zaopiniowanie projektowanych rozwiązań na etapie koncepcji w ślad ustaleniami z I Rady Technicznej. Odpowiedź Urzędu Gminy otrzymaliśmy w dniu 23.11.2008r.

 

 

 

 

 

Zamówienie uzupełniające – umowa nr 688/W/I/2008 z dnia 20.11.2008r.

2008 Brak komentarzy

W ślad za opinią Urzędu Marszałkowskiego DNiI do zakresu przedmiotu zamówienia włączono opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Julianowską w Piasecznie. Projekt przebudowy tej ulicy (z wyłączeniem przedmiotowego skrzyżowania) był już w trakcie opracowania przez inne biuro projektowe które realizowało prace w oparciu o umowę zawartą z UMiG Piaseczno.

Zaroszenie do negocjacji – zamówienie uzupełniające.

2008 Brak komentarzy

W dniu 19.11.2008r. zostaliśmy zaproszeni do negocjacji ws. rozszerzenia zamówienia o przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Julianowską w Piasecznie.

Uzgodnienie koncepcji przez UM DNiI – po raz kolejny.

2008 Brak komentarzy

Po częściowym uwzględnieniu życzeń Zamawiającego ponownie wystąpiliśmy o uzgodnienie rozwiązań projektowych w fazie koncepcji. Uwag niezgodnych z obowiązującymi przepisami nie uwzględniliśmy – co wyjaśniliśmy w treści wniosku.

Kolejny wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

2008 Brak komentarzy

W dni 06.11.2008r złożyliśmy w imieniu MZDW w Warszawie kolejny wniosek o wydanie decyzji środowiskowej – teraz z uwzględnieniem przebudowy skrzyżowania z ul. Julianowską.