Archiwum dla Maj, 2011

Raport za m-c V.2011r.

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc maj 2011r.

Raport za m-c. V.2011r.

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc maj 2011r.

Raport za m-c. V.2011r.

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc maj 2011r.

Odpowiedź w sprawie „zaginionej” dokumentacji.

2011 Brak komentarzy

W dniu 31.05.2011r. udzieliliśmy odpowiedzi w sprawie „zaginionej”, przekazanej dokumentacji (ZZK), oczywiście dołączając nowe egzemplarze w obawie przed naliczeniem kar przez MZDW (w sumie nie za bardzo wiadomo za co, ale….).

Raport za m-c V.2011r

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc maj 2011r.

MUW – wniosek pozostawiam bez rozpoznania.

2011 Brak komentarzy

Jak widać w załączniku, Wojewoda nie podzielił argumentów MZDW, a treść pism kierowanych przez MZDW najwyraźniej nadszarpnęła cierpliwość urzędników Urzędu Wojewódzkiego. Pomimo, iż udzieliliśmy Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi dot. wezwania, to sformułowana przez MZDW odpowiedź na wezwanie MUW najwyraźniej nie została uznana za wystarczającą (nie wspominając już o dokumentach formalnych).


 

W efekcie wniosek MZDW w Warszawie o wydanie decyzji ZRiD pozostał bez rozpoznania….

Odpowiedź w sprawie uwag do przekazanej dokumentacji wykonawczej.

2011 Brak komentarzy

W dniu 27.05.2011r. oficjalnie odpowiedzieliśmy Zamawiającemu (tj. MZDW w Warszawie) w sprawie uwag do przekazanej dokumentacji wykonawczej w dniu 29.04.2011r.

Analiza wniosków o wydanie decyzji w imieniu MZDW.

2011 Brak komentarzy

Posłusznie, przymuszeni i szantażowani, „odwalaliśmy” za pracowników MZDW tzw. „czarną” robotę licząc, że kiedyś podpiszą protokół odbioru dokumentacji przekazanej 7 miesięcy wcześniej…

 

 

 

 

 

 

Kto jest Inwestorem? – spór pomiędzy MZDW i MUW.

2011 Brak komentarzy

Zarówno MZDW jak i MUW w Warszawie mieli odmienny pogląd na kwestię Inwestora. Jak więc na urzędników przystało, zaczęła się pisemna wymiana argumentów i udowadnianie sobie na wzajem kto ma racje….

MZDW – uwagi do projektu wykonawczego.

2011 Brak komentarzy

W dniu 23.05.2011r. otrzymaliśmy uwagi MZDW do dokumentacji przekazanej protokołem w dniu 29.04.2011r.