Archiwum dla Luty, 2009

Protokół odbioru koncepcji.

2009 Brak komentarzy

W dniu 24.02.2009r. został sporządzony i podpisany protokół odbioru ostatecznego koncepcji programowo – przestrzennej.

Raport za m-ce XII.2008-I.2009

2009 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiące grudzień 2008r i styczeń 2009r.

Raport za m-ce XII.2008r-I.2009r.

2009 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiące grudzień 2008 – styczeń 2009r.

Spotkanie w Maciejowicach

2009 Brak komentarzy

W dniu 29.01.2009r odbyło się w Maciejowicach spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami Urzędu Gminy Maciejowice. Udział w spotkaniu brali również przedstawiciele biura projektów, MZDW w Warszawie oraz Kierownik DNiI Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Lewandowski. Ze spotkania pracownik UG Maciejowice sporządził protokół gdzie spisano postulaty mieszkańców oraz Wójta Gminy dot. m.in. pozostawienia projektowanej drogi głównej ruchu przyspieszonego (klasa GP) w żaden sposób nie wygrodzonej z sąsiadującej powierzchni rynku, gdzie na co dzień odbywa się sprzedaż detaliczna z licznych straganów i kramów (targowisko). Pomimo wielu merytorycznych jak i technicznych argumentów  kierowanych ze strony przedstawiciela zarządcy drogi dot. bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa pieszych, bezpieczeństwa pozostałych uczestników ruchu itd. władze gminy w żaden sposób nie miały zamiaru przyjąć tych informacji do wiadomości.

Nie mniej jednak w notatce zapisano, iż obecnie zgłaszane, nowo pojawiające się uwagi i życzenia ze strony gminy i mieszkańców dotyczą rozwiązań projektowych które zostały już pozytywnie zaakceptowane przez UG Maciejowice w ubiegłym roku (tj. 2008r).

Burmistrz zmienia postanowienie – odstępuje od obowiązku opracowania raportu.

2009 Brak komentarzy

Hmmm, jak widać poskutkowało. Burmistrz Piaseczna zmienił swoje postanowienie podając w uzasadnieniu jedyny argument jakim było wniesienie przez nas zażalenia. Dodatkowo, z pospiechu chyba, pomylił jeszcze nazwę naszego biura.