Archiwum dla Kwiecień, 2011

Protokół przekazania pozostałej części dokumentacji projektowej – zgodnie z SIWZ.

2011 Brak komentarzy

W dniu 29.04.2011r. przekazaliśmy do MZDW pozostałe elementy dokumentacji projektowej (w tym projekt wykonawczy, organizacji ruchu na czas budowy  i elementy kosztorysowe) zgodnie z umową i SIWZ.

MUW – wezwanie do uzupełnienia braków.

2011 Brak komentarzy

Skoro nie byliśmy stroną postępowania, nie było żadnych podstaw prawnych, aby przesyłać nam do wiadomości korespondencji związanej z prowadzeniem postępowania administracyjnego!!. Jak widać na załączonym dokumencie – nie stanowiło to problemu dla MUW w Warszawie. Ten organ też może robić co chce i nikt mu zabraniał nie będzie. Oczywiście jak się spodziewaliśmy pokaźna lista braków w dokumentach dotyczyła właśnie odpowiednich umocowań pracowników MZDW. Co do pozostałych uwag wymienionych w piśmie i bezpodstawnych żądań dot. przedłożenia dokumentów nie wymienionych w ustawie – wypowiedzieliśmy się w odrębnej korespondencji.

Brak aneksu to nie wina MZDW, ale Wykonawca musi zmniejszyć sobie wynagrodzenie umowne…

2011 Brak komentarzy

Za błędy urzędników koszty ponosi Wykonawca prac projektowych … takie Państwo mamy…

Życzylibyśmy sobie, aby Ci wszyscy nieodpowiedzialni urzędnicy, którzy tuszują własne błędy obarczając winą wykonawców zamówień publicznych „zapłacili” w swoim życiu za te błędy z własnej kieszeni…. podobno życie odpłaca „pięknym za nadobne” – będziemy czekać !!

Zagrywki MZDW – ciąg dalszy….

2011 Brak komentarzy

W dniu 26.04.2011r. MZDW przekazało nam ostateczną, nową decyzję środowiskową. Od tego momentu, zgodnie z pismem oświadczeniem MZDW miał być liczony dodatkowy termin na opracowanie dokumentacji projektowej. Ale nie w przypadku MZDW w Warszawie – dowiedzieliśmy się, że decyzja stała się ostateczna w dniu 22.02.2011 (ponad 2 miesiące wcześniej) a cyt: „… w chwili obecnej podpisywana jest umowa z Wykonawcą który dokona aktualizacji map do celów projektowych….). Przynajmniej dowiedzieliśmy się że MZDW wybrało innego wykonawcę (oczywiście nie uznało za stosowne nas o tym fakcie poinformować, chodź deklarowało to w swojej korespondencji).


Ale specjalista Krzysztof Ismonowicz postanowił zrobić nam kolejnego „psikusa” i pisemnie zadeklarowany w ostatnim piśmie MZDW, 2- miesieczny okres dodatkowego czasu przyznany nam na niezbędną aktualizację, zdezaktualizowanych warunków technicznych przebudowy sieci postanowił nam „obciąć” i pominąć w wyliczaniu czasu na realizację przedmiotu umowy !!!

Obecne opóźnienie (wstrzymanie realizacji prac projektowych) spowodowane działaniami MZDW wynosiło już 18 miesięcy (to dokładnie czas w jakim mieliśmy zrealizować prac zgodnie z umową) – a my dalej czekaliśmy….

 

Wniosek o wydanie decyzji ZRID.

2011 Brak komentarzy

Totalnie „skołowani” absurdalnymi w swej treści jak i zakresie ustaleniami pomiędzy MZDW a Wojewodą, przekazanymi przez Panią Katarzynę Myśliwiec (w sumie osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony MZDW) potraktowaliśmy te informacje za prawdziwe i w dniu 11.04.2011r. przekazaliśmy do MZDW gotowy, przygotowany parafowany przez nas (niepodpisany) wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

MZDW dołączyło do wniosku pełnomocnictwo udzielone niepracującemu już w MZDW Dyrektorowi Panu Krzysztofowi Kondraciukowi (opieczętowane nie wiadomo dlaczego przez Dyr. Mariusza Kozera) pomimo, iż zgodnie z życzeniem MZDW wniosek został przygotowany na Dyrektora Zbigniewa Ostrowskiego ????

Cóż, wniosek w takiej formie był kompletnie irracjonalny, niemniej jednak zgodny z treścią wiadomości e-mail i poleceniami Pani Katarzyny Myśliwiec. Złożony jednak został w takiej formie przez pracowników MZDW w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 15.04.2011r. (podpisany przez Dyr. Zbigniewa Ostrowskiego)!!.

Ustalenia pomiędzy MZDW a Wojewodą Maz. – za „plecami” Wykonawcy, nowa definicja „pełnomocnictwa”.

2011 Brak komentarzy

W dniu 080.04.2011r. otrzymaliśmy wiadomość e-mail od Pani Katarzyny Myśliwiec. Z treści tej wiadomości dowiedzieliśmy się, iż bez naszej wiedzy ( a byliśmy przecież ustanowionym pełnomocnikiem MZDW) pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a pracownikami MZDW w Warszawie odbywały się „jakieś” ustalenia. Mało tego, że były one sprzeczne z warunkami zawartej z nami umowy to jeszcze w nader dziwny sposób definiowały prawa i obowiązki pełnomocnika – notabene były one niezgodne z obowiązującą literą prawa w tym zakresie. Dowiedzieliśmy się również, iż „...złożenie wniosku przez nas nie ma sensu, bo zostanie on odrzucony z przyczyn formalnych” !!! Natomiast postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami, zawartą umową oraz udzielonym pełnomocnictwem, Pani Katarzyna Myśliwiec – Specjalista w Dziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji nazywa „postępowaniem po staremu” – cokolwiek miało by to oznaczać.

Kolejne wyjaśnienia do MZDW

2011 Brak komentarzy

Poprawiliśmy SST, złożyliśmy wszystkie wymagane wyjaśnienia. Czekamy na odbiór ostateczny przez Zamawiającego.

Raport za m-c III.2011r.

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc marzec 2011r.

Odpowiedź na uwagi MZDW do projektu budowlanego.

2011 Brak komentarzy

W dniu 01.04.2011r. złożyliśmy stosowne wyjaśnienia do uwag MZDW zamieszczonych w piśmie z dnia 15.03.2011r.

Protokół przekazania dokumentacji podziału nieruchomości.

2011 Brak komentarzy

W dniu 01.04.2011r. wraz z protokołem przekazania dostarczyliśmy do MZDW w Warszawie komplet dokumentacji podziałowej wraz z mapami i wykazami.