Archiwum dla Marzec, 2009

Warunki techniczne – sieci teletechniczne.

2009 Brak komentarzy

W dniu 19.03.2009r wystąpiliśmy do Telekomunikacji Polskiej Wydział eksploatacji sieci w Radomiu z prośbą o wydanie warunków technicznych przebudowy kolidujących z projektowaną inwestycją sieci energetycznych.

Odpowiedź otrzymaliśmy 17.04.2009r więc o 29 dniach od daty złożenia wniosku. Wydane warunki nie były opatrzone terminem ważności.

 

 

 

 

Warunki techniczne – sieci elektroenergetyczne (cz.I).

2009 Brak komentarzy

W dniu 19.03.2009r wystąpiliśmy do PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Garwolin z prośbą o wydanie warunków technicznych przebudowy kolidujących z projektowaną inwestycją sieci energetycznych. Do wniosku załączone zostały kompletne plany sytuacyjne z zaznaczonymi kolizjami sieci elektroenergetycznej z rozbudowywaną drogą.

Odpowiedzi jednak nie otrzymaliśmy. W wyniku wielokrotnych monitów i próśb przedstawiciel PGE Dystrybucja zażądał przekazania wersji elektronicznej  projektu w programie Acad – co poparł pismem w dniu 07.07.2009r więc po 110 dniach od daty złożenia wniosku.

 

 

 

 

Uzgodnienie projektu w fazie PB – DNiI UM w Warszawie

2009 Brak komentarzy

W dniu 11.03.2009r wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Departament Nieruchomości i Infrastruktury) z prośbą o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w fazie projektu budowlanego (wymóg zawartej z MZDW umowy).

Odpowiedź otrzymaliśmy po 30 dniach (tj. w dniu 10.04.2009r) w której to organ zaopiniował przedłożone rozwiązania pozytywnie i bez jakichkolwiek uwag.