Archiwum dla Październik, 2009

Warunki tech. przyłączenia do sieci elektro-energtycznej.

2009 Brak komentarzy

W dniu 30.10.2009r. otrzymaliśmy poprzez fax do wiadomości uzyskane przez Gminę Piaseczno warunki techniczne przyłączenia projektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej.

Wniosek do DNiI UM o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.

2009 Brak komentarzy

Po uzyskaniu wreszcie kompletu opinii przewidzianych w rozporządzeniu wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zatwierdzenie projektu docelowej (stałej) organizacji ruchu.

Pierwsze kroki…

2009 Brak komentarzy

Cóż… pomimo składanych przez nas wyjaśnień, raportów etc. Zamawiający (MZDW), który znakomicie zdawał sobie sprawę z jakimi trudnościami borykamy się codziennie ze strony władz gmin i mieszkańców, znalazł sobie inny sposób rozwiązania problemu. Wystąpił do nas z wnioskiem o przedłożenie zaktualizowanego harmonogramu aby móc wykazać, iż istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż Wykonawca jakim jest nasze biuro nie zrealizuje zamówienia publicznego w terminie umowny – a to już było wystarczającą przesłanką do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i żądania kar umownych. MZDW widząc zażarty opór mieszkańców jak i mając na uwadze, iż środki finansowe przeznaczone na budowę tej drogi (nr 801) zostały już przesunięte na inne inwestycje i drogi nie będzie za co wybudować, postanowiło zrobić wszystko, aby „temat położyć”.

Nieodpłatne przekazanie materiałów projektowych.

2009 Brak komentarzy

„Przyparci do ściany”, chcąc jak najszybciej wykonać zamówienie publiczne i rozliczyć należne nam wynagrodzenie, przygotowaliśmy i przekazaliśmy nieodpłatnie do MZDW kompletne materiały do uzyskania kolejnej decyzji środowiskowej.

MZDW oczekuje nieodpłatnego przekazania materiałów…

2009 Brak komentarzy

Aby nie dopuścić do zawarcia aneksu zwiększającego zakres umowny, MZDW podjęło decyzję, aby „wyrzucić” uzyskaną przez nas, ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach „do śmieci”, wstrzymać prace projektowe i rozpocząć proces uzyskiwania decyzji od początku, lecz dla innego wariantu !!! Jednocześnie zobowiązało nas jako wykonawcę zamówienia publicznego do nieodpłatnego przekazania nowych materiałów do uzyskania tejże decyzji !!! Aneks przedłużający termin umowny sporządzony zostanie przez MZDW dopiero po uzyskaniu nowej, ostatecznej decyzji środowiskowej przez MZDW.


Tak „traktowani” są obecnie wykonawcy zamówień publicznych w Polsce.

 

UG Halinów opiniuje pozytywnie Wariant I – zgodny z DOŚ.

2009 Brak komentarzy

W dniu 23.10.2009r. otrzymaliśmy uzgodnienie od Burmistrza Gminy Halinów.

Lokalizacja zatok autobusowych

2009 Brak komentarzy

Otrzymaliśmy od Burmistrza NDM lokalizację zatok i przystanków autobusowych.

Notatka z II Rady Technicznej – urzędnicza karuzela.

2009 Brak komentarzy

Podczas II Rady Technicznej działy się rzeczy niebywałe. Najpierw zarówno MZDW jak DNiI UM doszły wreszcie wspólnie do porozumienia, iż do dalszych prac projektowych wybrany został Wariant I – zgodny z ostateczną decyzją środowiskową. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, iż jako wykonawcy zamówienia będziemy domagać się od MZDW dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zwiększenia zakresu prac projektowych  –  to MZDW nakazuje zmianę wariantu przebiegu obwodnicy na ten który jest niezgodny z decyzją środowiskową i dodatkowo uzyskać nową decyzje !!!!


Naprawdę mieliśmy kłopot ze zrozumieniem stanowiska Zamawiającego, istny horror, niemniej jednak MZDW sam je doprecyzował w piśmie z dnia 26.10.2009r. !!!

 

MZDW wskazuje Wariant I jako preferowany.

2009 Brak komentarzy

W dniu 21.10.2009r. otrzymaliśmy pismo od MZDW w którym Zamawiający wskazał wariant preferowany do dalszej realizacji zamówienia publicznego – zgodny z wskazanym w ostatecznej decyzji środowiskowej. Dodatkowo wskazał preferowaną geometrię skrzyżowań z drogami niższej kategorii oraz zobowiązał do dopasowania korytarza obwodnicy do terenu przeznaczonego pod przyszłą strefę przemysłową.

Ustalenia pomiędzy MZDW a UMiG Piaseczno.

2009 Brak komentarzy

Nasze wystąpienie najwyraźniej poskutkowało, gdyż Zamawiający (MZDW w Warszawie) spotkało się w sprawie problemów w realizacji dokumentacji projektowej z przedstawicielami władz gminy Piaseczno. Ze spotkania powstała również notatka w której zapisano powzięte ustalenia.