Archiwum dla Marzec, 2013

MZDW „wydaje głos” – po 8 miesiącach…

2013 Brak komentarzy

No i wreszcie MZDW (tj. Specjalista MZDW – Pani Katarzyna Myśliwiec) przebudziło się po przeszło 8 miesiącach błogiej ciszy. 3 strony pisania o niczym i znów dowiadujemy się, że generalnie wszystkiemu winny jest Wykonawca, który składając co miesiąc (zgodnie z umową) raporty o zaawansowaniu wypisuje, że na coś oczekuje….. Przecież cyt: „...nie jest zadaniem MZDW wprowadzanie czy też doprowadzanie….” –  MZDW nic nie musi, a tym bardziej nikt nie ma prawa na cokolwiek zwracać uwagę urzędników Zamawiającego – czyli MZDW w Warszawie.


A dokumentów z UG Piaseczno dot. dz. nr 19 – jak nie było, tak nie ma.

Zamówienia publiczne – MZDW w Warszawie

2013 Brak komentarzy

W kolejnych zakładkach zamieściłem szczegółowe informacje nt. realizacji niektórych umów zawartych w ramach prowadzonej przeze mnie działalności z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Współpraca mojej firmy z tym właśnie Zamawiającym sięga swoim początkiem 2004 roku.  Na rzecz tego Inwestora zrealizowaliśmy ponad 30 różnego rodzaju kontraktów pozyskanych w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych.

Za wieloletni trud i nakład pracy całego zespołu „nagrodzeni” finalnie zostaliśmy niekończącą się listą długów, zobowiązań i zwolnień personelu co doprowadziło do upadku  prowadzonej przeze mnie firmy. Jak to wyglądało w wykonaniu urzędników Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie – przedstawiłem krok po kroku opisując ich beztroskie i bezprawne poczynania, załączając dla Państwa kopie pełnej korespondencji jaką przez ostatnie lata prowadziłem z przedstawicielami tego właśnie urzędu.

Wszystkie załączone dokumenty stanowią publicznie jawną korespondencję pozostającą „do wglądu” w siedzibie ww. urzędu na mocy obowiązujących przepisów polskiego prawa.

Życzę miłej lektury, która mam nadzieję będzie dla Was wszystkich, prowadzących działalności gospodarczą, przestrogą, a zarazem „obnażając” rzeszę wciąż bezkarnych urzędników pozwoli Wam zapobiec podobnym sytuacjom w realizowanych przez Was sprawach, postępowaniach czy też zawieranych umowach dla sektora publicznego.

Kategorie:Wstęp

Raport za m-c II.2013r.

2013 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc luty 2013r.

7 miesięcy i nic – ani słowa ….. ze strony MZDW w Warszawie, które miało nas na bieżąco informować….