MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > MZDW – wezwanie do zmiany sposobu wykonywania umowy.

MZDW – wezwanie do zmiany sposobu wykonywania umowy.

2012

Czytając to wezwanie, oczywiście po wcześniejszej lekturze pism z ostatnich 4 lat, naprawdę dziwię się pełnomocnikowi MZDW, który podpisał się pod tym pismem. Rozumiem, że prawnik (radca prawny) wykonuje swoją pracę po to, aby zarabiać pieniądze, gdyż za to mu się płaci, ale ja  sam osobiście, bez względu na wysokość wynagrodzenia nie podpisał bym się pod pismem, które stoi w oczywistej sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa, dotychczasową korespondencją, faktami, zapisami umownymi i potwierdzonymi w notatkach ustaleniami – po prostu byłoby mi wstyd firmować to swoim nazwiskiem. Ale cóż, mamy przecież różne priorytety….


A reasumując dowiadujemy się, iż:

1. Prawomocna decyzja środowiskowa – odebrana i rozliczona przez MZDW jest teraz zła i obecnie (po uwzględnieniu poleceń i życzeń MZDW do których byliśmy przecież zobligowani) wymaga „dostosowania” – cokolwiek to znaczy, to przepisy tego nie przewidują.. W decyzji środowiskowej dodatkowo należy ująć skrzyżowanie z DK76 (nie ważne, że GDDKiA sobie tego nie życzy i się na to nie zgadza)…. oczywiście, aby było jasne żadnego porozumienia pomiędzy MZDW a GDDKiA nie podpisano.

2. Projekt skrzyżowania z DK76 – odebrany i nierozliczony przez MZDW (pomimo, iż posiada wszelkie uzgodnienie właściciela i zarządcy skrzyżowania tj. GDDKiA) jest teraz zły i wymaga przeprojektowania – generalnie źle jest wszystko.

3. Należy pozmieniać daty na projektach na daty obecne, a nie daty przekazania ich do MZDW (przyp. „musi być podstawa do naliczenia kar za opóźnienie”), bo to jest niedopuszczalne, aby takie daty były na projektach.

4. Wykonanie projektów organizacji ruchu dla skrzyżowania z DK76 (nie ważne, że SIWZ stanowiący integralną część umowy wyraźnie wskazuje, że nie należy tego robić) – należy zrobić i koniec, polecenie Zamawiającego. Poza tym przekazany przez nas projekt organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej utracił ważność – wiec należy wykonać go od nowa…

5. Należy ponownie uzyskać wszelkie warunki techniczne, opinie, uzgodnienia itd. które utraciły ważność.

A na domiar wszystkiego w podsumowaniu Pani radca prawny E. Czeleń napisała, że weryfikacji wymagają wszystkie przekazane już przez nasze biuro, odebrane, uznane za opracowane prawidłowo i rozliczone elementy dokumentacji projektowej. Jednocześnie już wiadomo, że będą wymagały zmiany 0 np. koncepcja programowo-przestrzenna – oczywiście w ramach umowy.

Szczerze mówiąc – ja bym się pod czyś takim nie podpisał, gdybym był radcą prawnym….

 

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.