MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > IV Rada Techniczna

IV Rada Techniczna

2010

W dniu 23.02.2010r. otrzymaliśmy zaproszenie od MZDW na kolejną Radę Techniczną (która miała się odbyć 24.02.2010r.!!), notabene bez słowa odpowiedzi na nasze pismo podważające wcześniejsze zarzuty MZDW wobec nas. Tematem tej rady miało być ponowne rozpatrywanie projektu, który posiadał wszystkie, przewidziane obowiązującymi przepisami i zawartą umową uzgodnienia i opinie !!!! Projekt posiadał pozytywną (bez uwag) opinię organu zarządzającego ruchem (UM DNiI), wszelkie opinie dot. geometrii i organizacji ruchu (DNiI UM, Komenda Wojewódzka Policji, Starostwa Powiatowe, Powiatowe Zarządy Dróg, Urzędy Gmin itd.), uzgodnienia konstrukcji nawierzchni wydane przez MZDW itd. Tylko i wyłącznie, aby nie uzgodnić naszemu biuru dokumentacji podziałowej, aby nie dopuścić do sytuacji w której MZDW zobowiązane byłoby podpisać protokół odbioru i dokonać płatności za nasze prace projektowe, po to właśnie podejmowane były wszelkie czynności mające na celu stwarzanie opóźnień i nie dopuszczenie do zakończenia prac nad dokumentacją projektową. Zaznaczam, że minęły już 85 dni od złożenia przez nas wniosków o wydanie uzgodnienia przez MZDW !!! 

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.