Archiwum dla Styczeń, 2012

Raport za m-c I.2012r

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc styczeń 2012r.

Raport za m-c. I.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc styczeń 2012r.

Wniosek do MZDW o uzgodnienie obiektów mostowych na etapie projektu budowlanego.

2012 Brak komentarzy

Zgodnie z zaleceniem DNiI UM zwróciliśmy się do MZDW o wydanie uzgodnienia w zakresie projektowanych obiektów mostowych – faza projektu budowlanego.

Odpowiedź Kancelarii na pismo MZDW

2012 Brak komentarzy

Kancelaria działająca w naszym imieniu przypomniała ponownie urzędnikom MZDW, że oczekuje na stanowisko i informacje ws. zmian w ewidencji działek stanowiących przecież własność MZDW, a w których to dokonane zostały zmiany.

Kompletnym absurdem jest wzywanie przez MZDW w Warszawie naszego biura jako wykonawcy prac projektowych do udzielenia informacji dot. zmian w ewidencji gruntów w pasie drogowym – których przecież dokonali sami urzędnicy MZDW !!!

MZDW „nie rozumie”, ale Wykonawcę „zobowiązał” !!

2012 Brak komentarzy

Od jakiegoś już czasu Specjalista Krzysztof Ismonowicz (chyba z obawy) „przestał się firmować” w lewym dolnym rogu jako osoba prowadząca temat. Najprawdopodobniej za treścią pism stał już nie tylko on, ale jego przełożona Anna Marczak-Kamińska – Kierownik Działu.

Teraz, w kolejnej korespondencji zostaliśmy zobowiązani, aby wyjaśnić urzędnikom MZDW jak to się stało, że w ciągu ostatniego roku, kiedy oddaliśmy cały projekt, a oni zobowiązali się do uzyskania decyzji ZRiD – w jaki sposób ktoś z ich urzędu zawnioskował o zmiany w zakresie działek stanowiących pas drogowy DW631 – więc drogi której są zarządcą – to się dopiero nazywa urzędniczy ABSURD !!

Ale oczywiście pieniędzy nie zamierzali nam zapłacić za prace projektowe które wykonaliśmy ponad rok temu, a oni je uzgodnili i dokonali ich odbioru.

Na kolejną próbę wykorzystania mówimy NIE.

2012 Brak komentarzy

Najwyraźniej wymuszanie na wykonawcy dodatkowych świadczeń w postaci opiniowania wniosków o wydanie decyzji administracyjnych nie przeszkadzał MZDW w  „brnięciu do celu” jakim bez wątpienia było uniemożliwienie nam złożenia wniosku do Urzędu Wojewódzkiego i uzyskanie decyzji ZRiD.


Tym razem powiedzieliśmy „dość” – a nawet to napisaliśmy w piśmie.

 

 

 

 

 

Odpowiedź mecenasa na pismo MZDW.

2012 Brak komentarzy

W kolejnym piśmie mecenas działający w naszym imieniu – nazwał działania MZDW „po imieniu” wskazując przy tym wyraźnie kto ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałe opóźnienia i brak współdziałania w realizacji umowy.

Prośba wyjaśnienie okoliczności, w jakich weszli Państwo w posiadanie nieadresowanej do MZDW korespondencji?

2012 Brak komentarzy

Wyjaśniając bezpodstawność stawianych nam zarzutów poprosiliśmy urzędników MZDW w Warszawie o wyjaśnienie okoliczności w jakich weszli w posiadanie nieadresowanej do MZDW korespondencji.

MZDW – mapa podziału obarczona jest dyskwalifikującą wadą….

2012 Brak komentarzy

Kolejny przykład działania urzędników MZDW w Warszawie. Gdzieś, ktoś „doniósł” komuś – jak to określono w piśmie cyt: „….w sprawie przekazanej nam do „wiadomości”, a skierowanej do p. Jana Zasowskiego” – MZDW na podstawie donosów i nieformalnie otrzymanych „wiadomości”, formułuje formalne, urzędowe dokumenty zawierające zarzuty o rzekomej, dyskwalifikującej wadliwości opracowanej przez nasze biuro dokumentacji podziałowej.


Poziom żenującej wprost niekompetencji urzędników państwowych woła o pomstę do nieba……

Podsumowanie działań MZDW związanych z realizacją umowy.

2012 Brak komentarzy

Ponieważ wciąż „wierzyliśmy”, iż urzędnicy z ramienia MZDW odpowiedzialni za realizację postanowień zwartej z nami umowy należą do tego samego gatunku co i my, czyli „homo sapiens” – więc jeśli opiszemy pismo po piśmie jakie dotychczas MZDW skierowało pod naszym adresem, to dotrze to wreszcie do nich i uda się nam zakończyć te umową na „normalnych” warunkach z poszanowaniem interesów stron (bez względu jakie by one nie były). Opisaliśmy więc dotychczasowe, niezrozumiałe dla nas stanowiska MZDW powołując się na konkretne numery pism i ich daty.


Prościej wyrazić tego już się nie dało….