Archiwum dla Lipiec, 2012

Raport za m-c. VII.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc lipiec 2012r.

Raport za m-c VII.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc lipiec 2012r.

Raport za m-c VII.2012r

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc lipiec 2012r.

MZDW – „…profesjonalny Wykonawca wskaże sposób dalszego postępowania…”

2012 Brak komentarzy

Bez względu na wielkość „bajzlu” w ewidencji katastralnej jaki w swoim zanadrzu posiada Gmina Piaseczno dla Pani K. Myśliwiec, jej przełożonej Anny Marczak-Kamińskiej i Dyrektora M. Kozery nie ma znaczenia – za wszytko i tak odpowiada Wykonawca prac projektowych i popełniane rzekomo przez niego błędy i wady w wykonanych pracach…. Jeśli winny już jest – bynajmniej nakreślono go ponownie w pierwszej części pisma, to przynajmniej można od niego wymagać podania konkretnego sposobu „załatwienia” sprawy – no to trzeba w niego walić pismami dalej….

Odpowiedź MZDW na pismo mec. Piotra Medyńskiego.

2012 Brak komentarzy

W swoim piśmie Pan Dyrektor Z. Ostrowski po raz kolejny zaprzeczył wszystkiemu co znaleźć możemy w dotychczasowej korespondencji pomiędzy MZDW a naszym biurem. Czytelnikom, którzy przebrnęli przez historię tej umowy i załączoną korespondencje nie trzeba już raczej nic więcej wyjaśniać.

Adw. Piotr Medyński odpowiada i odpiera oskarżenia MZDW.

2012 Brak komentarzy

W dniu 11.07.2012r. adwokat nas reprezentujący udzielił odpowiedzi do MZDW.

Poprawka w wydaniu kancelarii Legatus.

2012 Brak komentarzy

W sumie jedyną poniekąd prawdziwą informację Pani mec. Elżbieta Czeleń zawarła w ostatnim zdaniu swojego pisma, które jednak od razu skorygowała kolejnym pismem informując nas, że zapis ten „znalazł się w dokumencie omyłko…„.  Hm…..

MZDW – wezwanie do zmiany sposobu wykonywania umowy.

2012 Brak komentarzy

Czytając to wezwanie, oczywiście po wcześniejszej lekturze pism z ostatnich 4 lat, naprawdę dziwię się pełnomocnikowi MZDW, który podpisał się pod tym pismem. Rozumiem, że prawnik (radca prawny) wykonuje swoją pracę po to, aby zarabiać pieniądze, gdyż za to mu się płaci, ale ja  sam osobiście, bez względu na wysokość wynagrodzenia nie podpisał bym się pod pismem, które stoi w oczywistej sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa, dotychczasową korespondencją, faktami, zapisami umownymi i potwierdzonymi w notatkach ustaleniami – po prostu byłoby mi wstyd firmować to swoim nazwiskiem. Ale cóż, mamy przecież różne priorytety….


A reasumując dowiadujemy się, iż:

1. Prawomocna decyzja środowiskowa – odebrana i rozliczona przez MZDW jest teraz zła i obecnie (po uwzględnieniu poleceń i życzeń MZDW do których byliśmy przecież zobligowani) wymaga „dostosowania” – cokolwiek to znaczy, to przepisy tego nie przewidują.. W decyzji środowiskowej dodatkowo należy ująć skrzyżowanie z DK76 (nie ważne, że GDDKiA sobie tego nie życzy i się na to nie zgadza)…. oczywiście, aby było jasne żadnego porozumienia pomiędzy MZDW a GDDKiA nie podpisano.

2. Projekt skrzyżowania z DK76 – odebrany i nierozliczony przez MZDW (pomimo, iż posiada wszelkie uzgodnienie właściciela i zarządcy skrzyżowania tj. GDDKiA) jest teraz zły i wymaga przeprojektowania – generalnie źle jest wszystko.

3. Należy pozmieniać daty na projektach na daty obecne, a nie daty przekazania ich do MZDW (przyp. „musi być podstawa do naliczenia kar za opóźnienie”), bo to jest niedopuszczalne, aby takie daty były na projektach.

4. Wykonanie projektów organizacji ruchu dla skrzyżowania z DK76 (nie ważne, że SIWZ stanowiący integralną część umowy wyraźnie wskazuje, że nie należy tego robić) – należy zrobić i koniec, polecenie Zamawiającego. Poza tym przekazany przez nas projekt organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej utracił ważność – wiec należy wykonać go od nowa…

5. Należy ponownie uzyskać wszelkie warunki techniczne, opinie, uzgodnienia itd. które utraciły ważność.

A na domiar wszystkiego w podsumowaniu Pani radca prawny E. Czeleń napisała, że weryfikacji wymagają wszystkie przekazane już przez nasze biuro, odebrane, uznane za opracowane prawidłowo i rozliczone elementy dokumentacji projektowej. Jednocześnie już wiadomo, że będą wymagały zmiany 0 np. koncepcja programowo-przestrzenna – oczywiście w ramach umowy.

Szczerze mówiąc – ja bym się pod czyś takim nie podpisał, gdybym był radcą prawnym….

 

Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni na nowych obiektach mostowych.

2012 Brak komentarzy

Nagle, „ni stąd ni zowąd” otrzymaliśmy uzgodnienie konstrukcji nawierzchni na nowych obiektach mostowych. Nie przypominam sobie abyśmy o takowe występowali chyba, że stanowiło to część składową uzgodnienia o które wystąpiliśmy dokładnie 12 miesięcy wcześniej tj. w dniu 07.07.2011r. i na które odpowiedź od MZDW w dniu 05.07.2012r..

MZDW oskarża, straszy i ponownie liczy kary…

2012 Brak komentarzy

Specjalisty Katarzyna Myśliwiec kontynuuje „politykę pisania dla pisania” – najwidoczniej premie w MZDW w Warszawie naliczane są od ilość wyprodukowanej korespondencji (bez względu na jej sens).  Oskarżanie Wykonawcy, który przez ponad 2 lata nie otrzymał wynagrodzenia za wykonane prace o to, że nie podejmuje cyt: ” żadnych czynności ….. nie są Państwo zainteresowani szybkim i pozytywnym zakończeniu Umowy” świadczyć może jedynie o niewyobrażalnej wprost hipokryzji autora pisma. Oczywiście nie obyło się bez ponownego naliczania Wykonawcy kar umownych za rzekome opóźnienie (chyba powinny być za bezczynność urzędników MZDW !!!!) oraz wyznaczania kolejnych absurdalnych terminów na udzielenie odpowiedzi…..


W sumie powinno się pozywać urzędników – autorów takiej korespondencji – do sądu za psychiczne nękanie….. Mam tylko nadzieję, że kiedyś życie odpłaci im wszystkim „pięknym za nadobne” i pozwoli doświadczyć na własnej skórze „przyjemności” takiego traktowania.