Archiwum dla Czerwiec, 2009

Opinia SP w Mińsku Mazowieckim.

2009 Brak komentarzy

Starosto Powiatowe w Mińsku Mazowieckim swoją opinię przysłało nam w dniu 29.06.2009r.

Prośba o zorganizowanie Rady Technicznej.

2009 Brak komentarzy

Pismem z dnia 26.06.2009r. zwróciliśmy się do MZDW z prośbą o zorganizowanie Rady Technicznej.

Prośba o wydanie opinii w sprawie…

2009 Brak komentarzy

Na nasz wniosek (jako upoważnionego pełnomocnika) organ wszczął postępowanie i wystąpił o wydanie stosownych opinii w sprawie.

RDOŚ – informacja o formach ochrony przyrody.

2009 Brak komentarzy

Informację z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ws. form ochrony przyrody w rejonie projektowanej obwodnicy otrzymaliśmy 2 miesiące po złożeniu wniosku.

Raport za m-ce II-V.2009r.

2009 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiące luty – maj 2009r.