Archiwum dla Maj, 2010

Zamawiający nie zgadza się z stwierdzeniem…

2010 Brak komentarzy

W dniu 27.05.2010 otrzymaliśmy fax od MZDW z którego dowiedzieliśmy się, że MZDW rzekomo zatwierdziło przedłożony przez nas 10 miesięcy wcześniej harmonogram prac projektowych na dowód czego w załączeniu przesyła kopie tego właśnie pisma. Problem w tym, że żadnego pisma jednak nie otrzymaliśmy ani w załączniku do niniejszego faxu ani też 10 miesięcy temu… Niniejsze pismo nie zostało nam też wysłane tradycyjną pocztą. Pozostało nam jedynie wierzyć „na słowo” urzędnikowi – czy to w ogóle możliwe?

Warunki przyłączeniowe i umowy na oświetlenie z UMiG Piaseczno.

2010 Brak komentarzy

Ot i przykład jak działają opłacani z naszych podatków urzędnicy!! Pismem z dnia 31.08.2009r. wnioskowaliśmy o uzyskanie przez UMiG Piaseczno warunków technicznych przyłączenia projektowanego oświetlenia i podpisanie stosownych umów przez gminę Piaseczno. Po 9 miesiącach otrzymaliśmy dokumenty o które wnioskowaliśmy !!!

I nikt z urzędników nie zamierzał się przecież tłumaczyć za taaaaką zwłokę !!!

Popychanie „dyrdymałów” czas zacząć – MZDW się rozkręca…

2010 Brak komentarzy

No jak widać – właściwa osobowa na właściwym miejscu. W odpowiedzi na nasze pismo otrzymaliśmy „dogłębną” analizę o niczym. Najpierw autorka przez pół strony robi wykład rodem z Kodeksu Cywilnego i wywnętrznia się opisując procedurę rękojmi (w sumie nie wiadomo po co?) po czym potencjalnie kwestionując wykonaną inwentaryzację zjazdów w obecności przedstawicieli MZDW i gminy Piaseczno, zrzuca wszelką odpowiedzialność wyłącznie na barki wykonawcy prac projektowych bez względu na to czego miała by ona w przyszłości dotyczyć. Wyższa szkoła „wyślizganego do granic perfekcji asekuranctwa urzędniczego” – gratulujemy polotu, nowa „osoba prowadząca temat zabłysła….. ” a może nawet „rozbłysła‚.

W piśmie oprócz pisaniny o niczym, doczytać możemy się również, że brak opinii ZUDP przez pół roku spowodowany jest nie „olewaniem przez urzędników MZDW obietnic dla władz Piaseczna” lecz uzyskaniem przez nas czegoś co Pani Katarzyna Myśliwiec nazywa opinią w zakresie „rozwiązania ostatecznego….”????. Mało tego, że nie wiadomo co autorka ma na myśli, ale z przekonaniem stwierdza, że potrzebujemy tego „czegoś” zgodnie z podpisaną umową do materiałów ZRiD !!!

Cóż – wyszliśmy z założenia, że Pani K. Myśliwiec „się wdraża” i to, że nie zna treści umowy i SIWZ wypisując „farmazony” – zrzuciliśmy na tzw. krótki staż pracy w MZDW.

Nie udało się z drogami gminnymi, to może ścieżka „przejdzie”?…

2010 Brak komentarzy

Fantazja urzędnicza nie zna jednak granic. Jak przez pół roku kombinowania nie udało się urzędnikom z Nowego Dworu Mazowieckiego „ugrać” w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 przebudowy kilku skrzyżowań dróg gminnych, ani też „przebicia” nowych ulic, to po roku papierowej „przepychanki” wymyślili sobie, żeby może cokolwiek ugrać – więc np. ścieżka rowerowa by się przydała….

5-ta opinia DNiI UM w sprawie projektu budowlanego.

2010 Brak komentarzy

W dniu 24.05.2010r. otrzymaliśmy już piątą pozytywną opinię UM DNiI w sprawie projektu budowlanego, uwzględniającą zmiany wprowadzone na życzenie MZDW po powtórnej inwentaryzacji zjazdów i zapisów notatki z VI Rady Technicznej.

Stanowisko SLY PROJEKT ws. skrzyżowania DK76 – dw. Marszałka Województwa.

2010 Brak komentarzy

W sprawie prezentowanego stanowiska dot. przebudowy DK76 i nieuczciowych działań MZDW w stosunku do naszego biura jako wykonawcy zamówienia publicznego również zdecydowaliśmy się opisac całą sprawę i za pośrednictwem MZDW poinformować Marszałka Województwa.


Cóż, jak później się okazało nasze nadzieje na obiektywne stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w osobie Marszałka Pana Adama Struzika było bardzo złudne i okazało się dziecinną naiwnością z naszej strony. Obejmujący już wtedy pełną władzę w  MZDW (po odejściu Pana Krzysztofa Kondraciuka) Pan Mariusz Kozera piastujący stanowisko z politycznego nadania PSL, którego był zapalonym członkiem, mógł robić co chciał i jak chciał. Pan A. Struzik wydawał się sprawy nie widzieć i nie słyszeć. Stanowiska w tej sprawie nigdy się nie doczekaliśmy, natomiast wielu wspólnych zdjęć obydwu Panów w internecie nie sposób nie zauważyć.

 

Punkt kontroli pojazdów – załącznika brak.

2010 Brak komentarzy

Jako, że MZDW pomimo odwołania się w swoim piśmie dot. wskazania punktu kontroli pojazdów, do korespondencji z ITD, nie przekazało jej nam do wiadomości, nie byliśmy w stanie się do niej ustosunkować.

Nie dysponujemy zatwierdzonym harmonogramem

2010 Brak komentarzy

Tak więc o fakcie „nie zatwierdzenia” przez MZDW (przez okres 10 miesięcy) harmonogramu postanowiliśmy przypomnieć ponownie Zamawiającemu, skoro domagał się „analizy zatwierdzonego przez siebie harmonogramu”.

Stanowisko SLY PROJEKT ws. realizacji umowy – dw. Marszałka i Sekretarza Województwa.

2010 Brak komentarzy

Z uwagi na niekończącą się listę życzeń ze strony MZDW oraz groźby kierowane pod adresem naszego biura, a dot. odstąpienia od umowy i naliczenia kar, w odniesieniu do ciągłego braku uzgodnienia wykonanej przez nas dokumentacji projektowej – zdecydowaliśmy się podjąć bardziej stanowcze i radykalne działania i nasze stanowisko przesłaliśmy do wiadomości osób decyzyjnych z ramienia Urzędu Marszałkowskiego – Pana Adama Struzika i Waldemara Kulińskiego.

„Zagrywki” z harmonogramem ciąg dalszy…

2010 Brak komentarzy

Jak pisaliśmy wcześniej MZDW w Warszawie postanowiło dalej realizować „swój plan” związany z harmonogramem. Problem w tym, że do dzisiaj nie zatwierdziło nam przedłożonego przez nas prawie rok wcześniej harmonogramu?