MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > MZDW uzgadnia projekt budowlany oraz linie podziałowe – po 8 miesiącach oczekiwania!

MZDW uzgadnia projekt budowlany oraz linie podziałowe – po 8 miesiącach oczekiwania!

2010

Po przeszło 8-śmiu miesiącach zwłoki, powoływania nic nie wnoszących Rad Technicznych, wymieniania nic nie wnoszącej korespondencji, wymyślania wyimaginowanych powodów i przeszkód, które rzekomo uniemożliwiały wydanie uzgodnienia projektu w fazie projektu budowlanego oraz linii podziałowych (które notabene miały umożliwić nam jako wykonawcy zamówienia wcześniejsze rozliczenie projektu podziału nieruchomości) – MZDW pismem z dnia 21.07.2010r. uzgadnia rozwiązania projektowe przedstawione przez nas w wniosku o jego wydanie w dniu 01.12.2009rr. !!! 

Wraz z uzgodnieniem MZDW „odwiesza” zawieszone prace geodezyjne. To nic, że umowa nie przewiduje czegoś takiego jak „zawieszenie” czy też „odwieszenie” prac ale MZDW może wszystkonawet naliczać kary umowne wykonawcy, podczas zawieszonych przez siebie prac – bo kto urzędnikowi zabroni…..

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.