Archiwum dla Sierpień, 2011

Wytyczne od MZDW – „najnowsze” uzgodnienia pomiędzy urzędnikami…

2011 Brak komentarzy

W dniu 19.08.2011r. otrzymaliśmy e-mail do Specjalisty MZDW – Pani Katarzyny Myśliwiec.  Sądząc po „wydźwięku” treści wiadomości jak i poleceniom w niej zawartym sadzić można, że spotkanie pomiędzy urzędnikami MZDW i MUW w Warszawie było ciekawe. Wśród wielu ciekawostek i nowinek dowiedzieliśmy się np. że powinniśmy w ramach rozbiórki obiektu budowlanego jakim jest restauracja „Samaryba” w Piasecznie, zaprojektować do wykonania jedynie „połowę” rozbiórki budynku!!!! Jak dalej czytamy o konsekwencjach takiego światłego pomysłu urzędniczego dowiedzieć się możemy jedynie werbalnie, jakoś Pani K. Myśliwiec nie odważyła się zawrzeć tego w mailu…..


Słów brak, więc się wstrzymam …….  Odpowiedzi udzieliliśmy w dniu 24.08.2011r. pomijając kwestię rozbiórki.

 

Odpowiedź ws. przekazanej mapy do celów projektowych.

2011 Brak komentarzy

W sprawie przekazanej cyt: „…zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i deklaracjami…” mapy do celów projektowych oraz terminów wypowiedzieliśmy się w załączonym piśmie.

MZDW – „…zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i deklaracjami…”

2011 Brak komentarzy

Najwyraźniej specjalista MZDW – Pan  Krzysztof Ismonowicz ma poważne problemy z interpretacją słów „zgodnie z…. Przekazanie map do celów projektowych miesiąc po wskazanym przez siebie terminienazywa bez zastanowienia cyt: „...zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i deklaracjami… !!! Na dokładkę w dalszym ciągu ogarnia go „amnezja” dot. udzielonego nam 2 – miesięcznego okresu czasu na dokonanie aktualizacji warunków technicznych (pismo MZDW z 30.03.2011r) !!!


Również przekazana nam mapa do celów projektowych została wykonana niezgodnie z SIWZ (w wersji 2d) oraz zawierała braki uniemożliwiające kontynuowanie prac projektowych. Domniemywamy przy tym, iż przekazana nam mapa, wykonana przez innego wykonawcę, została precyzyjnie i rzeczowo sprawdzona przez MZDW po czym odebrana i uznana za wykonana zgodnie z umową, a dopiero po tym oficjalnie przekazana nam w formie załącznika do niniejszej korespondencji.

 

Raport za m-c VII.2011r.

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc lipiec 2011r.

Raport za m-c. VII.2011r.

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc lipiec 2011r.

Raport za m-c. VII.2011r.

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc lipiec 2011r.


Deklarowanych przez MZDW w piśmie, zaktualizowanych map do celów projektowych, które miały nam zostać przekazane „najdalej niż w pierwszej połowie lipca br.oczywiście nie otrzymaliśmy.

 

Raport za m-c VII.2011r

2011 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc lipiec 2011r.