Archiwum dla Sierpień, 2014

Roboty budowlane w toku …

2014 Brak komentarzy

A tak wyglądają trwające prace budowlane realizowane w oparciu o zamówienie udzielone przez MZDW w Warszawie (z wykorzystaniem naszej dokumentacji projektowej) z dnia 27.11.2013r. firmie SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wykonane prace budowlane przez firmę AS Sp. z o.o.

2014 Brak komentarzy

Tak wygląda odcinek drogi wojewódzkiej nr 801 przebudowany na zlecenie MZDW w Warszawie (zamówienie udzielone w trybie przetargu z dnia 31.08.2013r. z wykorzystaniem naszej dokumentacji projektowej) przez firmę AS Sp. z o.o. z Radomia.

WINB w Warszawie – organ przeprowadzi stosowne postępowanie wyjaśniające w sprawie…

2014 Brak komentarzy

W dniu 26.08.2014r otrzymałem pismo od Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego w Warszawie który poinformował mnie, iż organ przeprowadzi stosowne postępowanie wyjaśniające w sprawie. Następnie w przypadku stwierdzenia zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów może zostać wszczęte postępowanie administracyjne. Jednocześnie organ zaznaczył, iż w toku postępowania ustali podmioty posiadające status strony które będą informowane o przebiegu posterowania.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – po raz drugi.

2014 Brak komentarzy

Mając nadzieję, że może jednak urzędnicy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie pochylą się nad sprawą co do której tak się wciąż dopytuję, postanowiłem jeszcze raz złożyć wniosek do tego organu o udzielenie informacji publicznej.

Wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

2014 Brak komentarzy

Skoro wszyscy jak widać próbowali za wszelką cenę, „zamieść” sprawę projektowania Pana Kozery na cudzym projekcie pod dywan zdecydowałem się zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie i prosić o wszczęcie postępowania mającego na celu ustalenie czy realizowane inwestycja zgodna jest z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Oczekujemy na terminowe dokonanie zapłaty za wykonane prace projektowe.

2014 Brak komentarzy

Pismem z dnia 18.08.2014r udzieliliśmy odpowiedzi urzędnikom MZDW informując ich, iż nie ma żadnych podstaw do wystawienia faktury korygującej, a MZDW pozostaje w niczym nieuzasadnionej zwłoce w podpisaniu zgodnie z umową protokołu odbioru ostatecznego. Dodatkowo odnieśliśmy się do pozostałych zarzutów zawartych w ostatnim piśmie MZDW.

MZDW nie widzi możliwości podpisania protokołu odbioru.

2014 Brak komentarzy

MZDW nie miało jednak zamiaru rozliczyć się z nami za wykonane prace projektowe. Urzędnicy MZDW w składzie Dyrektor Mariusz Kozera, Anna Marczak-Kamińska oraz Specjalista Katarzyna Myśliwiec stwierdzili, iż zwrócą się do organu który wydał decyzję ZRiD o wyjaśnienie kwestii, które w ocenie tychże urzędników uniemożliwiają odbiór wykonanej przez nasze biuro dokumentacji. Oczywiście nie zabrakło ze strony urzędników kolejnego wezwania – tym razem do wystawienia faktury korygującej – zerującej wystawioną rzekomo bezpodstawnie przez nas fakturę.


My już taką odpowiedzią MUW w Warszawie dysponowaliśmy, jednak nic nie stało na przeszkodzie, aby MZDW w Warszawie uzyskało odpowiedź na swoje zapytanie.

 

Raport za m-ce X.2013r – VII.2014r

2014 Brak komentarzy

Raporty z zaawansowania prac projektowych za miesiące październik  2013r – lipiec 2014.