Archiwum dla Styczeń, 2010

Odwołanie od bezprawnych działań ZUDP Piaseczno.

2010 Brak komentarzy

Z uwagi na fakt, iż działania ZUDP w Piasecznie były dalekie od „działania” zgodnego z obowiązującymi przepisami, zmuszeni byliśmy działać szybko i zdecydowanie. Ze względu na i tak już znaczne opóźnienia w procesie projektowym spowodowane wielomiesięczną zwłoką urzędników gminy Piaseczno w wydawaniu niezbędnych warunków technicznych, to teraz kolejny organ na terenie tej samej gminy który „działa” wg. własnych zasad. Nas sprzeciw przesłaliśmy do wiadomości MZDW, Starosty Piaseczyńskiego jak i Marszałka Województwa.

ZUDP w Piasecznie zwraca wniosek do uzupełnienia.

2010 Brak komentarzy

W dniu 27.01.2010r. ZUDP w Piasecznie odesłał nam złożony komplet dokumentacji opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami – do rzekomego poprawienia i uzupełnienia.

Protokół przekazania KPP

2010 Brak komentarzy

Jako, że zgodnie z SIWZ i zapisami umownymi uzyskaliśmy wymagane uzgodnienie dla rozwiązań projektowych w fazie koncpecji programowo – przestrzennej, gotowe opracowanie przedłożyliśmy w wymaganej liczbie egzemplarzy MZDW do odbioru.

MZDW zapowiada „podjęcie wszelkich kroków…”

2010 Brak komentarzy

MZDW w swoim piśmie, stanowiącym odpowiedź na nasze stanowisko w kwestii braku możliwości kontynuowania prac projektowych z uwagi na bezczynność urzędników miasta NDM zadeklarowało podjęcie „…wszelkich kroków, aby sprawy zostały przez UM NDM rozpatrzone”.

Oferta na opracowanie projektu rozbudowy skrzyżowania z DK76.

2010 Brak komentarzy

W wyniku podnoszonych w trakcie ostatniej rady technicznej wniosków władz gminy Wilga, która odbyła się w dniu 20.01.2010r.  o rozpatrzenie przez MZDW możliwości przebudowy wraz z GDDKiA skrzyżowania DW801 z DK76 na terenie gminy Wilga, zostaliśmy poproszeni przez Dyrektora MZDW Pana Krzysztofa Kondraciuka o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie prac dodatkowych, polegających na przebudowie niniejszego skrzyżowania. Niemniej jednak podjęcie jakichkolwiek prac wiązało się dodatkowo z podpisaniem stosownego porozumienia pomiędzy MZDW a GDDKiA oraz udzielenie nam odrębnego pełnomocnictwa do reprezentowania GDDKiA przed właściwymi organami i instytucjami do działania i uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.

Nowe życzenia i nowe koncepcje …

2010 Brak komentarzy

Po „prawie” trzech miesiącach od naszej prośby otrzymaliśmy odpowiedź od władz miasta Nowy Dwór Mazowiecki w przedmiotowej sprawie. Z pisma wynikało, a raczej nie wynikało nic co mogłoby przyczynić się do postępu w realizacji projektu. Aby zyskać na czasie i zapewnić sobie możliwość zmiany stanowiska w każdej chwili, urzędnicy NDM zażyczyli sobie abyśmy w ramach umowy zawartej w MZDW w Warszawie na rozbudowę drogi wojewódzkiej – wykonywali koncepcje rozbudowy sieci dróg gminnych na terenie NDM – nowe „łączniki”, „przebicia” itd. Coż wyobraźnia urzędnicza szczebla samorządowego nie zna żadnych granic…

 

 

Wniosek o uzgodnienie projektu przepustów.

2010 Brak komentarzy

W dniu 21.01.2010r. wystąpiliśmy do Inspektoratu w Garwolinie z prośbą o uzgodnienie przepustów usytuowanych w ciągu rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej.

III Rada Techniczna

2010 Brak komentarzy

W dniu 20.01.2010r. odbyła się kolejna Rada techniczna na której poruszono m.in. szereg kolejnych pomysłów, roszczeń i życzeń władz gmin Wilga i Maciejowice w tym, m.in. wniosek UG Wilga o przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 76 z drogą wojewódzką nr 801 (pozostającego we władaniu i zarządzie GDDKiA) na skrzyżowanie typu rondo pomimo, iż na I Radzie Technicznej jak odbyła się w dniu 15.10.2008r. MZDW wyraźnie zaznaczyło, iż skrzyżowanie to nie jest objęte umową z wykonawca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801. Pryncypialnym tematem zwołanej przez MZDW Rady Technicznej była jednak kwestia wciąż niepodpisanych umów pomiędzy władzami gmin, a PGE Dystrybucja dot. przyłączenia projektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej. Z Rady powstała notatka zawierająca jednoznaczne zobowiązania Wójtów obydwu gmin.

 

WT przebudowy infrastruktury teletechnicznej

2010 Brak komentarzy

Otrzymaliśmy warunki przebudowy z zakresu sieci teletechnicznych od Telekomunikacji Polskiej S.A.

UMiG Piaseczno – prośba o określenie terminu przebudowy dw721.

2010 Brak komentarzy

UMiG Piaseczno zwróciło się MZDW w Warszawie z prośbą o podanie terminu rozbudowy drogi wojewódzkiej.

MZDW w Warszawie pomimo wniosku nie określiło tego terminu.