MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > MZDW – wydanie akceptacji dot. zmiany projektantów jest bezprzedmiotowe.

MZDW – wydanie akceptacji dot. zmiany projektantów jest bezprzedmiotowe.

2011

Po dokonaniu „starannej analizy”, której pomimo deklaracji MZDW nie udało się jak widać wykonać do 23.12.2010r. otrzymaliśmy w dniu 05.01.2011r. pismo które kompletnie zaprzecza poprzedniemu. Dowiadujemy się, że nasza prośba o akceptację jest nagle bezprzedmiotowa, a projektanci którzy opracowali wraz z nami projekt wykazują się mniejszym doświadczeniem niż Ci którzy pierwotnie zostali wskazani w ofercie przetargowej???


Ale którzy !! dlaczego MZDW nie wskazało tych którzy nie wykazują się (oczywiście wg. MZDW) tożsamym doświadczeniem??? Po otrzymaniu tego pisma bezzłocznie zadzwonilismy do MZDW z zapytaniem o jakich projektantów chodziło w piśmie z dnia 31.12.2010r. Nikt z urzędników w MZDW nie potrafił nam jednak wskazać „o kogo chodziło” Dyrektorowi Z. Ostrowskiemu w skierowanym do nas piśmie. Jak można się domyśleć to nie jedyny chochlik w tym piśmie – informacja zawarta przez MZDW w ostatnim akapicie równie wprost zaprzecza informacji jakie MZDW zawarło w swoim piśmie z dnia 21.07.2010r. (otrzymanym w dniu 26.07.2010r) gdzie wyraźnie widnieje zapis, iż MZDW odwiesza – zawieszone pismem z dnia 12.03.2010r. prace geodezyjne (stanowiące przecież integralną część prac projektowych wynikających z zawartej umowy).

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.