Archiwum dla Styczeń, 2014

MZDW – zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

2014 Brak komentarzy

Procedura przetargowa trwała ponad pół roku, gdyż dopiero z końcem stycznia 2014 roku – MZDW w Warszawie dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do WINB w Warszawie, wskazując osoby posiadające stosowne uprawnienia, które będą pełniły „funkcje techniczne” (wymagające stosownych uprawnień budowlanych) z ramienia firmy wykonawczej (tj. Strabag Sp. z o o.) oraz Inżyniera kontraktu (Getinsa Ingenieria S.L.) w ramach realizowanej inwestycji.

 

 

 

Raport za m-ce IX-XII.2013r.

2014 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiące listopad-grudzień 2013r.

MZDW przyjmuje do wiadomości ….

2014 Brak komentarzy

W dniu 07.01.2014r otrzymaliśmy odpowiedź od Zamawiającego, iż „przyjmuje do wiadomości informacje dot. przewidywanych terminów wykonania stabilizacji granic pasa drogowego.