MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > Spotkanie w Maciejowicach

Spotkanie w Maciejowicach

2009

W dniu 29.01.2009r odbyło się w Maciejowicach spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami Urzędu Gminy Maciejowice. Udział w spotkaniu brali również przedstawiciele biura projektów, MZDW w Warszawie oraz Kierownik DNiI Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Lewandowski. Ze spotkania pracownik UG Maciejowice sporządził protokół gdzie spisano postulaty mieszkańców oraz Wójta Gminy dot. m.in. pozostawienia projektowanej drogi głównej ruchu przyspieszonego (klasa GP) w żaden sposób nie wygrodzonej z sąsiadującej powierzchni rynku, gdzie na co dzień odbywa się sprzedaż detaliczna z licznych straganów i kramów (targowisko). Pomimo wielu merytorycznych jak i technicznych argumentów  kierowanych ze strony przedstawiciela zarządcy drogi dot. bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa pieszych, bezpieczeństwa pozostałych uczestników ruchu itd. władze gminy w żaden sposób nie miały zamiaru przyjąć tych informacji do wiadomości.

Nie mniej jednak w notatce zapisano, iż obecnie zgłaszane, nowo pojawiające się uwagi i życzenia ze strony gminy i mieszkańców dotyczą rozwiązań projektowych które zostały już pozytywnie zaakceptowane przez UG Maciejowice w ubiegłym roku (tj. 2008r).

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.