MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 637 > Pisma mieszkańców Okuniewa pół roku po ich otrzymaniu??

Pisma mieszkańców Okuniewa pół roku po ich otrzymaniu??

2009

Przeszło 3 miesiące po podpisaniu z naszym biurem umowy w trybie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Okuniewa, MZDW przesłało nam pisma jakie otrzymało pół roku przed ogłoszeniem przetargu!!! Z pismo dowiadujemy się, że mieszkańcy są przeciwni budowie obwodnicy i wysuwają postulaty, o których MZDW nie raczyło wspomnieć ani na etapie procedury przetargowej (w SIWZ) ani też przed podpisaniem z naszym biurem umowy. Wskazać tu należy, iż Zamawiający (MZDW w Warszawie) doskonale zdawał sobie sprawę, iż świadomie zataił przed oferentami jak i wyłonionym wykonawcą zamówienia publicznego istotne informacje, które miały wpływ na jego realizację. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż pisma te przesłane zostały nam prawie 2 miesiące po złożeniu przez nas wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, do której załączone zostały warianty przebiegu obwodnicy !!!

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.