Archiwum dla Wrzesień, 2012

Wyrażam zgodę jedynie na podział nieruchomości w sposób zgodny z wykonanym projektem podziału „przez budynek”.

2012 Brak komentarzy

W dniu 24.09.2012r otrzymaliśmy oświadczenie dot. działki nr 209/8 (restauracja SAMARYBA) w którym to właściciel nie wyraża zgody na jakikolwiek inny podział jego działki niż ten, który został wykonany w ramach dokumentacji podziałowej. Zaznacza również, iż w przypadku realizacji innego podziału skorzysta z przysługujących mu środków odwoławczych.


Cóż, zapewne stanowisko właściciela nie wiele ma tu znaczenia – urzędnik wie lepiej jak powinno być……

 

MUW – jak nie udzielić petentowi odpowiedzi na pytanie, a „polać wodę”…

2012 Brak komentarzy

W załączeniu koronny przykład pisma w którym urząd powinien udzielić odpowiedzi na pytania zadane „w punktach” przez petenta. Oczywiście najwyraźniej urzędnicy sami nie znali odpowiedzi na pytania zawarte w naszymi piśmie, więc wrzucili kilkanaście zdań przepisując numery dzienników ustaw i treści z aktów prawnych – tylko nie zauważyli, iż gdybyśmy nie znali tych przepisów to zapewne nie przygotowalibyśmy wniosków o wydanie decyzji administracyjnych jak również nie zadawalibyśmy tych pytań !!!. Ale cóż, pismo wysłane, petent „odhaczony” ….. najwyżej napisze jeszcze raz…

Wystąpienie do UG Wilga i Maciejowice ws. zawarcia umów na oświetlenie.

2012 Brak komentarzy

W dniu 20.09.2012r. ponownie wystąpiliśmy do UG Wilga i UG Maciejowice z zapytaniem, czy zgodnie z nałożonym na Wójtów ustawowym obowiązkiem zapewnienia oświetlenia dróg (również wojewódzkich) na terenie ich gminy, zgodnie z wielokrotnymi wcześniejszymi zapewnieniami, zawarli umowy z PGE Dystrybucja na dostawę energii elektrycznej zasilającej zaprojektowane przez nas oświetlenie?. Zawarcie tych umów było niezbędne do wydania decyzji administracyjnej ZRiD, do uzyskania której byliśmy zobligowani zawarta umową.

 

 

 

Wykonawca apeluje o zapoznawanie się przez MZDW z otrzymywaną dokumentacją…

2012 Brak komentarzy

Jako, że wg. Specjalisty MZDW – Pani Katarzyna Myśliwiec prowadzenie tematu polega na bezustannym „WZYWANIU”, nakładaniu ostatecznych  terminów i straszeniu Wykonawcy odstąpienie od umowy, problemem staje się już same czytanie odpowiedzi Wykonawców, na swoje pisma (K. Myśliwiec). Skutkuje to absurdalnymi sytuacjami dot. np. wzywania Wykonawcy do bezzwłocznego przedłożenia dokumentów, które przekazał miesiąc wcześniej lub udzielaniu odpowiedzi przez Wykonawcę wciąż na te same pytania, gdyż nie miał się kto zapoznać z jego wcześniejszymi odpowiedziami…..


Ale korespondencja „wciąż chodzi”, urzędnicy mają pracę i wszyscy (z wyjątkiem petentów i Wykonawców) są zadowoleni. Zwłaszcza urzędnicy, którzy za swoją wprost „katorżniczą” pracę odbierają kwartalne premie…..

 

Notatka ze spotkania ws. doprowadzenia do zgodności stanu prawnego działki nr 19 pozostającej własnością gminy Piaseczno

2012 Brak komentarzy

Na prośbę urzędników z Powiatowego Ośrodka Katastralnego w Piasecznie oraz przedstawicieli UG Piaseczno geodeta Pan Tomasz Zasowski (opracowujący w naszym imieniu dokumentację podziału nieruchomości) wziął udział w spotkaniu jakie odbyło się w dniu 18.09.2012r w siedzibie urzędu gminy w Piasecznie. Celem spotkania było wyjaśnienie urzędnikom przez Pana T. Zasowskiego sposobu działania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem rozbieżności jakie ujawnione zostały w dokumentach gminy Piaseczno związanych z władaniem działką nr 19.


Reasumując i mając na uwadze rzekomy termin z jakim MZDW wystąpiło do UG Piaseczno z wnioskiem o wprowadzenie stosownych zmian w dokumentach, minął ponad miesiąc przez który w sprawie nie drgnęło nic, gdyż urzędnicy nie mieli „bladego pojęcia” co mają zrobić !!!

 

Raport za m-c VIII.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc sierpień 2012r.

MZDW – …po raz kolejny przypominamy, iż Sylwester Biajgo jest profesjonalnym wykonawcą prac projektowych…

2012 Brak komentarzy

W załączeniu odpowiedź MZDW w Warszawie na pismo adwokata Piotra Medyńskiego.

MZDW – nie jest możliwe dokonanie odbioru dokumentacji w ramach umowy.

2012 Brak komentarzy

W odpowiedzi kancelarii Legatus czytamy, iż odbioru dokumentacji nie będzie i już. Czemu, tego nie wiadomo, ale jak MZDW dokona analizy pisma mec. P. Medyńskiego – to zajmie stanowisko w sprawie, lecz w późniejszym terminie.


Generalnie, wykonawco zamówienia publicznego – wykonałeś prace, dostarczyłeś i  przekazałeś do siedziby Zamawiającego, a teraz „WON” – jesteś już wolny…..