Archiwum dla Czerwiec, 2012

Pretensje MZDW do Wykonawcy za bezczynność MUW w Warszawie,

2012 Brak komentarzy

Jak to przystało na urzędników MZDW w Warszawie – winny zawsze być musi. Dostaliśmy więc oficjalne pismo z informacją, że minęło już 30 dni i w dalszym ciągu MZDW nie posiada informacji nt. decyzji ZRiD. Tak jakby to była nasza wina, że urzędnicy MUW pracują w analogiczny sposób jak w MZDW – tzn. że jakiekolwiek terminy obowiązują jedynie petentów, a nie urzędników !!!


Szkoda tylko, że urzędnicy MZDW w Warszawie nie są tacy skrupulatni w liczeniu terminów dla spraw które sami prowadzą i kiedy to terminy odpowiedzi sięgają kilkuset dni…..

 

Wezwanie do współdziałania strony tj. MZDW.

2012 Brak komentarzy

Z uwagi na dalszą bezczynność MZDW i brak odbioru dokumentacji mec. P. Medyński wezwał oficjalnie MZDW do odbioru przekazanej dokumentacji. Mecenas zaznaczył, że postępowanie MZDW a raczej jego brak skutkuje dalszą dezaktualizacją uzyskanych przez nas uzgodnień, warunków i opinii co w rezultacie uniemożliwi uzyskanie decyzji ZRiD.

Raport za m-c V.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc maj 2012r.

Raport za m-c. V.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc maj 2012r.